اخبار مرکز

ویژه نامه مجازی حامی عدالت شماره یک 

دكتر فرزام اردلان، رئیس کمیسیون حمایت از اعضاء و صیانت از وکلا: «برخی وکلا مستقل نیستند» / جمعی از کارآموزان آزمون وکالت  ۹۸ مرکز وکلا و همچنین وکلای کانون از ریاست مرکز درخواست رفع محدودیت انتخاب وکیل سرپرست از بین وکلای کانون را داشتند که مورد موافقت قرار گرفت

ویژه نامه مجازی حامی عدالت شماره یک

 

دكتر فرزام اردلان، رئیس کمیسیون حمایت از اعضاء و صیانت از وکلا:

«برخی وکلا مستقل نیستند»

جمعی از کارآموزان آزمون وکالت  ۹۸ مرکز وکلا و همچنین وکلای کانون از ریاست مرکز درخواست رفع محدودیت انتخاب وکیل سرپرست از بین وکلای کانون را داشتند که مورد موافقت قرار گرفت.

خیل عظیمی از وکلای هر دو مجموعه از این اقدام و تصمیم وحدت مدارانه و قانونگرایانه خرسند شدند و از ســــــوی دیگر برخی به جنجال آفرینی پیرامون آن پرداختند تا جایی که برخی از کانونهای وکلای دادگســـتری بدون روشــن کردن مبنای قانونی تصمیم خود، هرگونه همکاری با کارآموزان مرکز را ممــنوع و استــقلال وکـــلای خــود را زیر ســوال بردند.

برگزاری مسابقات سراسری فوتبال مراکز وکلای کشور

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده تنها نهاد ملی ارائه کننده خدمات حقوقی در کشور

لینک خرید اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت 

اینستاگرام حامی عدالت

 

دکمه بازگشت به بالا