اخبار مرکز

دهمین شماره هفته نامه سراسری حامی عدالت منتشر شد

 کابوس سوداگران مسکن / قانون تعزیرات دیگر اثر بخش نیست! / مرکز وکلا و کارشناسان رسمی ، کارشناسان بورسی را معرفی می کنند... / نگاهی به منابع آزمون وکالت ۹۹ در صفحات ۲۳-۱۷

دهمین شماره هفته نامه سراسری حامی عدالت منتشر شد

این هفته در حامی عدالت بخوانید

کابوس سوداگران مسکن
 قانون تعزیرات دیگر اثر بخش نیست!
 مرکز وکلا و کارشناسان رسمی ، کارشناسان بورسی را معرفی می کنند…
 نگاهی به منابع آزمون وکالت ۹۹ در صفحات ۲۳-۱۷

هفته نامه سراسری حامی عدالت هر هفته یکشنبه ها بر روی گیشه روزنامه فروشی های سراسر کشور به فروش می رسد.

خرید اشتراک‌ یکساله نشریه حامی عدالت

ایمیل: hamiedalat99@gmail.com
شماره واتساپ: ۰۹۰۲۳۰۵۵۱۲۳
تلفن: ۰۲۱۲۳۰۵۵۱۱۱

دکمه بازگشت به بالا