قوانین و مقررات وکالت

از آيين‌نامه تعيين گروه‌هاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغيير مقام قضات مصوب ۱۳۹۳/۶/۵ رئيس قوه قضائيه

ماده ۲- بند ز-تبصره ۲ ـ به ازاي هر چهار سال خدمت اداري مرتبط با فعالیت‌های قضايي در دادسراها و محاكم، پليس قضايي، شوراهاي حل اختلاف، سازمان تعزيرات حكومتي، واحدهاي ستادي قوه قضاييه، مراجع قضايي غیر دادگستری، واحدهاي حقوقي دستگاه‌های اجرايي، وكالت و مشاوره حقوقي معادل يك سال سابقه قضايي و حداكثر تا شش سال قابل احتساب است.

 

دکمه بازگشت به بالا