قوانین و مقررات وکالت

از قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸/۵/۶ همه‌پرسی

اصل يكصدو چهل و يكم

رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمی‌توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هیئت مدير انواع مختلف شرکت‌های خصوصي، جز شرکت‌های تعاوني ادارات و مؤسسات براي آنان ممنوع است. سمت­های آموزشي در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثنا است.

دکمه بازگشت به بالا