اخبار استانها

گزارش تصویری سفر رئیس حوزه دادستانی انتظامی مرکز به استان اصفهان

رئیس دفتر حوزه دادستانی مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه:

دادسرای انتظامی مرکز وکلای استان اصفهان الگویی برای دادسراهای مراکز وکلای کشور است

به گزارش روابط عمومی مرکز وکلای قوه قضاییه استان اصفهان، رئیس دفتر حوزه دادستانی مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه در سفر  یکروزه به استان اصفهان ضمن شرکت در جلسه ویدیو کنفرانس روسای هیات مدیره‌های وکلا و کارشناسان استان‌های اصفهان، قم و سمنان با دکتر رئوف دادستان انتظامی مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه از دادسرای انتظامی مرکز وکلای استان و مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان نیز بازدید کرد.

حسین سیاف‌زاده در جلسه مشترک با روسای هیات مدیره‌های وکلا و کارشناسان استان‌ اصفهان با دادیاران مرکز وکلا و کارشناسان پیرامون روند کاری دادسراهای انتظامی بحث و تبادل نظر کرد.

وی در بازدید از دادسرای مرکز وکلای قوه قضاییه استان اصفهان، نحوه عملکرد دادسرای انتظامی مرکز وکلای اصفهان را «بسیار مطلوب» توصیف کرد و خواستار الگوسازی روند کاری دادسرای مرکز وکلای قوه قضاییه استان اصفهان برای سایر دادسراهای انتظامی مراکز وکلای کشور شد.

رئیس دفتر حوزه دادستانی مرکز وکلا، کارشناسان و مشاورن خانواده قوه قضاییه در ادامه سفر خود به استان اصفهان از ساختمان مرکز وکلای قوه قضاییه استان اصفهان نیز بازدید و تشکیلات اداری مرکز اصفهان را همطراز با مرکز تهران ارزیابی کرد.

روابط عمومی مرکز وکلای استان اصفهان

دکمه بازگشت به بالا