Uncategorized

گامی بزرگ در جهت تمرکز زدایی مدیرتی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

?به گزارش روابط عمومی مرکز؛ دکتر بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در راستای تمرکز زدایی در احکامی جداگانه به ترتیب آقایان؛

?«مجید حمیدی کیا رئیس محترم هیئت مدیره مرکز وکلای قوه قضائیه استان کرمانشاه را به سمت مسئول بازرسی مراکز وکلا قوه قضائیه»،

?«حسن عبدلیانپور رئیس محترم هیئت مدیره مرکز وکلای قوه قضائیه استان فارس را به سمت مسئول کمیسیون رفاهی مرکز»و

?«یونس آزرده رئیس محترم هیئت مدیره مرکز وکلای قوه قضائیه استان مازندران را به سمت مسئول کمیسیون ورزش مرکز»
منصوب نمود.

دکمه بازگشت به بالا