قوانین و مقررات وکالت

از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۵۷/۳/۱

ماده ۳۲ بند ۲ (اصلاحی ۲۰/۴/۱۳۹۶)ـ استانداران و معاونين و مشاورين آنان، فرمانداران و معاونين آنان، شهرداران و معاونين آنان، بخشداران، مديران كل ادارات استانداري، مديران كل، سرپرستان ادارات كل، معاونين ادارات كل، دادستان‌ها، داديارها، بازپرس‌ها، قضات، رؤساي دانشگاه‌ها (دولتي و غيردولتي) و رؤساي شعب آن‌ها، رؤساي بانک‌ها، رئيس و اعضاي هیئت‌مدیره سازمان نظام پزشكي، رئيس و اعضاي هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی، رئيس و اعضاي هیئت‌مدیره اتاق اصناف ايران، رئيس و اعضاي هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی كشاورزي، رئيس و اعضاي هیئت‌مدیره سازمان نظام پرستاري، رئيس و اعضاي هیئت‌مدیره كانون وكلا، روسا، سرپرستان و معاونين سازمان‌ها و شرکت‌های دولتي و نهادها و مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده می‌نمایند و ساير رؤسا، مديران و سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتيب از عضويت در شوراهاي اسلامي واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محروم‌اند، مگر آنكه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا نموده و به‌هیچ‌وجه در آن پست شاغل نباشند.

 

دکمه بازگشت به بالا