اخبار مرکز

پویش همدلی مدافعان عدالت

رزمایش مواسات و همدلی و کمک به نیازمندان

 

پویش همدلی مدافعان عدالت

رزمایش مواسات و همدلی و کمک به نیازمندان

هر «وکیل/کارشناس» یک خانواده نیازمند

راه های همیاری:
۶۲۷۳-۸۱۱۱-۳۸۲۴-۳۳۸۸ (بنام گروه جهادی شهید چمران مرکز)

کسب اطلاعات بیشتر از طریق ارتباط با آقای وکیل سلیمانی مسئول گروه جهادی میسر می باشد.

دکمه بازگشت به بالا