وظایف و اختیارات مرکز

وظایف و اختیارات مرکز به موجب آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ «قانون برنامه سوم توسعه»، مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ رییس قوه قضاییه و آیین‌نامه اجرایی «قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ رئیس قوه قضائیه، به شرح زیر است:

الف) مطابق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ رئیس قوه قضائیه، مرکز جهت اجرای آیین‌نامه مربوطه و تحت‌نظر رییس مرکز و هیأت نظارت تشکیل می‌گردد و وظایف آن به شرح ذیل است:

۱- انجام بررسی‌های کارشناسی و جمع‌آوری اطلاعات لازم از سراسر کشور در خصوص تعیین تعداد مشاوران و کارشناسان در هر سال؛

۲- برگزاری آزمون‌های علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان؛

۳- نظارت و پیگیری نسبت به عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده بویژه بررسی و تحقیق در خصوص تخلفات آنان و همچنین بررسی وضعیت و عملکرد آنان؛

۴- شناسایی افراد کم بضاعت و نیازمند به خدمات قضائی و ارجاع امر به مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه؛

۵- بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان پروانه وکالت و مشاوره خانواده و کارشناسی که عضو رسمی هیأت علمی دانشگاه می‌باشند و یا متقاضیان واجد سوابق قضائی؛

۶- نظارت و ارزیابی نحوه کارآموزی عملی و آموزش علمی کارآموزان؛

۷- انجام مقدمات اعطای پروانه کارآموزی و پروانه مشاوره حقوقی و وکالت پایه ۱،۲ و کارشناسی؛

۸- برگزاری مراسم تحلیف و اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دریافت‌کنندگان پروانه مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی.

ب) وظایف و اختیارات مرکز به موجب آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ رئیس قوه قضائیه

۱- تعیین وکیل معاضدتی برای فرد فاقد تمکن مالی در دعاوی خانواده به موجب ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی «قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ رئیس قوه قضائیه

۲- ساماندهی امور مشاوران خانواده از طریق (به موجب ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی «قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ رئیس قوه قضائیه):

۲-۱- سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در امور مختلف مشاوره، موضوع قانون حمایت از خانواده و آیین‌نامه مربوطه

۲-۲- برگزاری آزمونهای علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان و احراز شرایط آنان.

۲-۳- برگزاری دوره‌های آموزشی و کارآموزی در تهران و سایر استانها برای پذیرفته‌شدگان.

۲-۴- اعطای مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه مشاور خانواده و نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده.

۲-۵- لغو مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده در موارد مذکور در آیین‌نامه.

۲-۶- برگزاری مراسم تحلیف و اخذ تعهدنامه از دریافت‌کنندگان پروانه عضویت در مرکز مشاوره خانواده.

۲-۷- پیشنهاد تعرفه حق‌الزحمه مشاوران و اصلاح آن، هر سه سال یکبار به رئیس قوه‌قضاییه جهت تصویب.

۲-۸- تهیه و تنظیم دستورالعمل‌ها و پیشنهاد آن جهت تصویب به رئیس قوه‌قضاییه.

۲-۹- بررسی و پیشنهاد اعتبار مورد نیاز هر سال با همکاری معاونت‌های ذیربط قوه‌قضاییه جهت سیر مراحل بعدی.

۲-۱۰- هماهنگی و تعامل لازم با سازمانها و دستگاههای اجرائی مربوط بمنظور پیشبرد اهداف مورد نظر.

۲-۱۱- ارزیابی وضعیت پیشرفت اجرای قانون و اعلام آن به رئیس قوه‌قضاییه.

۲-۱۲- پیشنهاد تعیین تکلیف موارد ضروری که در آیین‌نامه مسکوت است، به رئیس قوه‌قضاییه.

۳- نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده: به موجب ماده ۴۷ آیین‌نامه اجرایی «قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ رئیس قوه قضائیه،  مرجع رسیدگی به‌صدور حکم درخصوص تخلفات دارندگان پروانه مشاوره خانواده، دادسرا و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر مرکز امور مشاوران می‌باشد.

دکمه بازگشت به بالا