کارشناسی-مقررات-جدید

واگذاري اراضي و املاك مازاد بر نیاز وزارت آموزش‌وپرورش به مالكان مدارس استيجاري مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ وزيران عضو كارگروه بررسي مسائل و مشكلات آموزش‌وپرورش و فرهنگيان

۱ – وزارت آموزش‌وپرورش می‌تواند اراضي و املاك مازاد بر نیاز و بدون استفاده خود را پس از تغيير كاربري از طريق مراجع ذی‌ربط با رعايت قوانين و مقررات مربوط به‌عنوان عوض مدارس مشمول قانون ممنوعيت قلع ساختمان‌های آموزشي و پرورشي – مصوب ۱۳۸۵ – و مدارس استيجاري كه داراي سند مالكيت می‌باشند و امكان تخليه و تحويل آن‌ها به مالك وجود ندارد، مطابق نظر كارشناس رسمي دادگستري و با توافق الكان به آنان واگذار نمايد. نقل‌وانتقال سند مالكيت ملك عوض و معوض هم‌زمان در يكي از دفاتر اسناد رسمي صورت می‌گیرد.

دکمه بازگشت به بالا