اخبار استانها

هئیت مدیره جدید مرکز کارشناسان رسمی کردستان معرفی شد

پس از تایید انتخابات مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه استان کردستان توسط هیات نظارت بر انتخابات، احکام اعضا هیات مدیره توسط دکتر علی بهادری رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه صادر و ابلاغ شد.
با استعانت از پرورگار متعال و پس از دریافت احکام، اولین جلسه هیات مدیره دوره سوم مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه استان کردستان به منظور انتخابات ارکان مرکز تشکیل گردید و اعضاء آن بر اساس اکثریت آراء به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
۱ – دکتر سیروان صیدی ( رئیس هیات مدیره)
۲ – دکتر فواد مصطفی نژاد ( نائب رئیس)
۳ – مهندس شاهو شاهویی ( خزانه دار)
۴ -مهندس سهراب شهنازی ( دبیر )
۵- آقای عطا امینی (عضو اصلی هیات مدیره)
۶_ علی حسن زاده (بازرس)
۷_ فرزین مراد ویسی (بازرس)

دکمه بازگشت به بالا