قوانین و مقررات وکالت

نظام‌نامه راجع به مدلول ماده ۲۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶/۹/۳ وزیر عدلیه

نظر به مدلول ماده ۲۵ قانون وكالت ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ مقرر می‌دارد:

ماده ۱ ـ كساني كه در مدت بيش از شش ماه به شغل قضائي يا بازرسي در شهري اشتغال داشته‌اند نمی‌توانند در آن شهر از تاريخ انتهاي مأموريت تا مدت پنج سال مستقیماً يا به‌وسیله وكيل ديگر وكالت نمايند.

اين ممنوعيت حتي شامل وکلایی می‌باشد كه فعلاً به کیفیت فوق به شغل وكالت اشتغال دارند.

ماده ۲ ـ وكلا مستقيماً يا به‌وسیله وكيل دیگر نمی‌توانند وكالت در نزد قاضي يا مدعی‌العموم يا وكيل عمومي يا مستنطق يا مأمور صلح يا مدير ثبتي نمايند كه با آن‌ها و يا رؤسا آن‌ها قرابت نسبي يا سببي از طبقه اول و يا تا درجه دوم از طبقه دوم يا سوم دارند و همچنين است در مورد كارگشايان.

ماده ۳ – اين نظامنامه از اول دی‌ماه ۱۳۱۶ لازم‌الاجرا است.

دکمه بازگشت به بالا