قوانین و مقررات وکالت

منع جلب شاكي خصوصي و وكيل او مصوب ۱۳۵۱/۱۱/۹ وزیر دادگستری

نظر به اينكه سلب آزادي اشخاص از طريق جلب آنان جز به تجويز قانون مجاز نيست و بنا به مستنبط از ماده ۱۳۹ قانون آيين دادرسي كيفري و ساير مواد مبحث ششم از فصل پنجم قانون مزبور شاكي خصوصي را نمی‌توان شاهد يا مطلع تلقي نمود و در ماده ۱۵۱ و مواد ديگر قانون مذكور اجازه جلب شاكي پیش‌بینی‌نشده است لهذا جلب شاكي و به‌طریق‌اولی وكيل او مورد و مجوزي ندارد و بايد از آن خودداري شود و در مورد وكيل شاكي كه به دادسرا احضار و بدون اقامه عذر موجه حاضر نشده باشد بايد مراتب به كانون وكلا دادگستري جهت تعقيب انتظامي او اعلام گردد.

دکمه بازگشت به بالا