اخبار استانها

ممنوعیت صدور پروانه کارشناسی برای کارشناسان باسابقه یا بازنشستگان منطقی نیست

عضو هیات مدیره مرکز کارشناسان دادگستری خوزستان:

ممنوعیت صدور پروانه کارشناسی برای کارشناسان باسابقه یا بازنشستگان منطقی نیست / ماهیت کارشناسی مبتنی بر دانش و تجربه عملی است

عضو هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان گفت: ماهیت شغل کارشناسی و اظهار نظر کارشناسی مبتنی بر دانش فنی و تجربیات عملی است.

مهرزاد پوربختیار با اشاره به طرح جدید مجلس مبنی بر ممنوعیت صدور و تمدید مجوز و پروانه کارشناسی رسمی دادگستری برای شاغلین یا بازنشستگان گفت: حذف کارشناسان با سابقه در ادارات یا بازنشستگان ادارات و حذف آنها ضربه سنگینی بر جاری شدن روح عدالت در محاکم خواهد زد. ممنوعیت صدور پروانه کارشناسی برای کارشناسان باسابقه یا بازنشستگان منطقی نیست.

وی گفت: دانش فنی حاصل آموزش های آکادمیک علمی و دانشگاهی است و تجربیات عملی حاصل مواجهه با مسائل عینی در حین کار و کسب تجربه است که در طول اشتغال به کار محقق می گردد و در همه صنوف نیز به همین شکل است و افراد در زمان ورود به یک صنف ابتدا مدتی آموزش عملی می بینند و سپس سالها کار عملی می کنند تا به مرحله استادی برسند و دارای نظر صائب گردند.

وی افزود: با این وجود چگونه می توان انتظار داشت فردی که خود تجربیات عملی را در طی سنوات کار عملی کسب نکرده باشد بتواند اظهار نظر کارشناسی در مورد مسائل و پرونده های حقوقی دیگران داشته باشد.

وی گفت: البته امکان دارد در این بین مطرح گردد که کارشناسی که در طول سالها به تجربیات عملی دست می یابد دیگر از دانش روز بهره ای ندارد که این موضوع نیز با بروز رسانی اطلاعات و حضور در کارگاهها و دوره های آموزشی جبران می گردد.

  عضو هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان گفت: هر چه کارشناس با سابقه تر گردد نظر کارشناسی او صائب تر است و بر همین اساس عدم استفاده از کارشناسانی با سابقه کار بالاتر در ادارات و یا بازنشستگان ادارات و حذف آنها ضربه سنگینی بر جاری شدن روح عدالت در محاکم خواهد زد.

دکمه بازگشت به بالا