قوانین و مقررات وکالت

مقررات وزارت دادگستری ناظر به ماده ۲۵  قانون وکالت، مصوب ۱۳۱۷ وزیر دادگستری

وزارت دادگستري نظر به ماده ۲۵ قانون وكالت مقرر می‌دارد:

۱ – وکلا پايه دوم و سوم و كارآموزان و کارگشایان بايد از اول وقت تا آخر در نشست‌های تمريني و عمومي بنگاه سخن‌رانی كه از طرف كانون وکلا تعيين می‌شود حاضر باشند.

۲ – وکلا پايه اول درصورتی‌که از طرف كانون وکلا دعوت شوند بايد در جلسات تمريني و عمومي حضور به هم رسانند.

۳ – كارآموزان بايد لااقل در دوره کارآموزی در دو سخنراني به شکل مناظره و در سخنراني به شکل دادگاه شركت نمايند.

۴ – صورت غایبین جلسات را بنگاه سخنراني به دادسراي انتظامي وکلا خواهد فرستاد.

دکمه بازگشت به بالا