اخبار استانها

معرفی هیات مدیره دوره دوم مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان همدان با حضور مقامات قضایی استان

 

در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۸ اولین جلسه هیات مدیره دوره دوم مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان همدان با حضور جناب آقای احمدوند، حفاظت اطلاعات دادگستری کل استان و معاونین آموزش دادگستری به منظور انتخابات ارکان مرکز تشکیل گردید و اعضاء آن بر اساس اکثریت آرا برای مدت ۱ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
۱) آقای محمدرضا حیدری-رئیس
۲) آقای رضا عظیمی کهن -نائب رئیس
۳) آقای ناصر محققی – خزانه دار
۴) آقای مهدی مجیدی – منشی
۵)اقای حمید گلی پور – عضو هیات مدیره

دکمه بازگشت به بالا