کارشناسی-مقررات-جدید

مصوبه شورای عالي بيمه در خصوص دستورالعمل نحوه تعيين خسارت موضوع تبصره‌های ۳ و ۴ ماده (۸) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب ۱۳۹۶/۵/۲۹ شوراي عالي بيمه

ماده ۱ – تعاريف:

۱ – قانون: قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب سال ۱۳۹۵٫

۲ – گران‌ترین خودروي متعارف: خودروي سواري است كه ارزش روز آن در زمان وقوع حادثه به تشخيص ارزيابان خسارت، كارشناسان ارزيابي خسارت شرکت‌های بيمه و يا كارشناسان رسمي دادگستري، معادل پنجاه‌درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدني كه در ابتداي هرسال اعلام می‌شود باشد.

۳ – خودروي نامتعارف: خودروي سواري است كه ارزش روز آن در زمان وقوع حادثه به تشخيص ارزيابان خسارت، كارشناسان ارزيابي خسارت شرکت‌های بيمه و يا كارشناسان رسمي دادگستري، بيشتر از پنجاه‌درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدني كه در ابتداي هرسال اعلام می‌شود باشد.

دکمه بازگشت به بالا