اخبار استانها

مصاحبه جناب آقای انصافداران رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان با خبرگزاری ایمنا

مصاحبه جناب آقای انصافداران- رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان- با خبرگزاری ایمنا

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان درگفتگو با خبرگزاری ایمنا:

۱۲۰۰وکیل مرکز وکلای قوه قضائیه اصفهان از خدمات بیمه ای بهره مند می شوند

همکاران محترم جهت دسترسی به مشروح مصاحبه مذکور می توانید به لینک ذیل مراجعه نمایید:

https://www.imna.ir/news/416674/%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B0%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF

روابط عمومی مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان

دکمه بازگشت به بالا