اخبار مرکز

محدودیت تردد در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

محدودیت تردد در مرکز

 

حسب دستورات و نظرات کارشناسان ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص اعمال محدودیت های حداکثری در مراکز و ادارات از روز سه شنبه مورخ ٩٩/٨/۶ کلیه مراجعات حضوری اعضای محترم مرکز اعم از وکلا، کارشناسان رسمی، مشاوران خانواده، کارآموزان و عموم مراجعین به ساختمان مرکز ممنوع می باشد.

راه های ارتباطی غیر حضوری

اعضای مرکز اعم از وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده(از طریق سامانه سجا www.23055.ir/saja)

کارآموزان(تماس با شماره ٠٢١٢٣٠۵۵۵۵۵ و یا ارسال پیام به پیام رسان واتس آپ به شماره های ٠٩٠٢۵٢۵٨٠٠٢_٠٩٠٢۵٢۵٨٠٠١)

عموم مراجعین گرامی(از طریق ارسال پیام به پیام رسان واتس آپ به شماره ٠٩٠١٧۶١۵۶٢٠ مربوط به واحد ارتباطات مردمی)

لذا کلیه فرآیندها و درخواست های اداری اعضای محترم از طریق سامانه جامع اعضا، کارآموزان از طریق سامانه پشتیبانی و برای عموم مراجعین از طریق ارتباطات مردمی مرکز صورت می پذیرد.

لازم به ذکر است در خصوص دادسرای انتظامی مرکز فقط افرادی که زمان رسیدگی به آنها ابلاغ گردیده است مجاز به حضور در ساختمان مرکز می باشند.

دکمه بازگشت به بالا