اخبار استانها

مبادله تفاهمنامه همكاري بين شركت مديريت توليدبرق نكا و مركز وكلاي قوه قضائيه استان مازندران

به گزارش روابط عمومي مركزوكلاي استان مازندران به منظور افزايش سطح همكاريها در حوزه مسائل حقوقي و قضايي تفاهمنامه همكاري بين شركت مديريت توليدبرق نكا و مركز وكلاي قوه قضائيه استان مازندران مبادله شد.
مهمترين اهداف مبادله اين تفاهمنامه كه با حضور دادستان شهرستان نكا و اعضاي هيئت مديره مركز وكلاي قوه قضائيه استان مازندران به امضاء محسن نعمتي مديرعامل شركت مديريت توليدبرق نكا و يونس آزرده رئيس مركز وكلاي استان مازندران رسيد، برگزاري دوره هاي آموزشي فصلي براي كاركنان، بررسي و ارائه مشاوره حقوقي در تنظيم اسناد بازرگاني با هدف صيانت از منافع بيت المال، ارائه مشاوره حقوقي به كاركنان و مساعدت در زمينه پيگيري پرونده ها در محاكم و پشتيباني از واحد حقوقي نيروگاه برق حرارتي نكاء عنوان شده است.

دکمه بازگشت به بالا