ماموریت های مرکز

به استناد سیاست‌های کلی «امنیت قضایی» ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، مرکز مأموریت‌های اصلی زیر را بر عهده دارد:

الف- اعمال حمایت‌های حقوقی لازم از مردم

ب- تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی

ج- حفظ حقوق عامه

د- تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای وکالت و کارشناسی و نظارت مستمر و پیگیری بر حسن اجرای آن‌ها

و- گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه

ه- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی

ی- تحکیم مبانی خانواده

ر- جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش.

دکمه بازگشت به بالا