قوانین و مقررات کارشناسی قوانین

 لايحه قانوني نیازمندی‌های شهر و توسعه معابر مصوب هیئت‌وزیران (دوره فترت)

ماده ۷ – بهاي عادلانه عرصه و اعيان و همچنين تعيين حق مرغوبيت يا تشرف املاك مذكور در اين قانون بر مبناي قيمت ملك در تاريخ قبل از انتشار آگهي ماده ۲ به‌وسیله سه نفر كارشناس رسمي كه یک نفر از طرف وزارت دادگستري و يك نفر از طرف شهرداري و یک نفر از طرف مالك معرفي می‌شوند تعيين می‌گردد و نظريه كتبي اكثريت كارشناسان مزبور مناط اعتبار است.

ولي شهرداري يا مالك می‌توانند در مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ نظريه كارشناسان اعتراض نمايند و اعتراض در هيئت تجديدنظر نظري كه به ترتيب مذكور در فوق انتخاب می‌گردد رسيدگي می‌شود و نظريه اكثريت كارشناسان تجديدنظر درهرحال قطعي و غیرقابل‌اعتراض خواهد بود.

تبصره ۱- چنانچه ملك يا مستغلي كه در نقشه عمليات شهرداري واقع و برابر اين قانون نسبت به آن عمل می‌شود محل كسب باشد هيئت كارشناسان بدوي يا تجديدنظر مكلف هستند در ارزيابي قيمت ملك و ارزش سرقفلي مستأجر را به‌طور تفكيك تعيين نمايند و در این صورت شهرداري به ترتیبی كه براي پرداخت در اين لايحه قانوني تعیین‌شده قيمت ملك را به مالک و ارزش سرقفلي را به مستأجر خواهد پرداخت.

تبصره ۲ – پرداخت دستمزد كارشناسان بدوي به عهده طرفين است كه متساوياً بپردازند ليكن پرداخت دستمزد كارشناسان تجديدنظر به عهده معترض خواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا