قوانین و مقررات کارشناسی قوانین

لايحه قانوني راجع به اجازه شناسایی و به اجاره دادن واحدهاي مسكوني خالي مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

ماده‌واحده (اصلاحي ۳۱/۰۳/۱۳۹۰)- به دفتر طرح استفاده از خانه‌های خالي در تهران و شعب آن در محل‌هایی كه داير شده يا می‌شود اجازه داده می‌شود واحدهاي مسكوني تمام‌شده‌ای را كه بدون عذر موجه خالي نگاه داشته شده شناسایی و بر اساس ضوابطي كه وسيله دفتر تهيه و به تأييد وزير راه و شهرسازي و تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران (يا هیئت‌وزیران) برسد به متقاضيان به اجاره واگذار نمايد تشخيص عذر موجه با دفتر مذكور می‌باشد.

تبصره ـ موجر و مستأجريني كه نسبت به اجاره‌بهای واحد مسكوني توافق شده قبلي معترض می‌باشند نيز می‌توانند جهت تعديل اجاره‌بها به دفتر مذكور مراجعه نمايند. نظر كارشناسان رسمي دفتر براي طرفين لازم‌الاجرا است.

دکمه بازگشت به بالا