قوانین و مقررات کارشناسی قوانین

لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مقررات قانون نوسازي و عمران شهري مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

تبصره ۱ ـ تعيين بهاي اراضي و ابنيه و مستحدثات و ساير حقوق متصوره اشخاص كه ملكشان در طرح قرار می‌گیرد ضمن دعوت از مالك يا متصرف از طريق توافق بين سازمان بهسازي و عمران جنوب با مالكين و يا متصرفيني كه تصرفاتشان مستند به دلایل كافي بوده باشد به عمل می‌آید و در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر در دعوت‌نامه و يا عدم حصول توافق نسبت به بهاي ملك و ساير حقوق متصوره موضوع ظرف ۵ روز در هيئتي مركب از شهردار تهران ـ مديرعامل سازمان بهسازي و عمران جنوب ـ دادستان تهران ـ مديركل ثبت تهران و يا نمايندگان آنان مطرح و با جلب نظر كارشناس و يا هيئتي از كارشناسان رسمي دادگستري اقدام به ارزيابي خواهد شد و رأي هيئت مذكور قطعي و لازم الاجراء است.

تبصره ۳ ـ كارشناسان رسمي منتخب هيئت مکلف‌اند ظرف مدت يك هفته از تاريخ ارجاع امر نظريه قاطع خود را به هيئت اعلام نمايند و هيئت در اولين جلسه نسبت به صدور رأي اقدام می‌نماید.

دکمه بازگشت به بالا