صفحات اصلی

قوانین و مقررات کارشناسی – مقررات

 عنوان  تاریخ تصویب
آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مجلس شوراي اسلامي مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۹۷ رئيس قوه قضائيه ۲۸/۱۱/۱۳۹۷

۱۷/۱/۱۳۷۹

آیین‌نامه اجرايي قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب ۷/۲/۱۳۸۲ هیئت‌وزیران ۷/۲/۱۳۸۲
نظام تشخيص صلاحيت كارشناسان و مشاوران مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۹۳ هیئت‌وزیران ۲۱/۱۰/۱۳۹۳
تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۲۷/۸/۱۳۹۸ رئیس قوه قضائیه ۲۷/۸/۱۳۹۸
شیوه‌نامه اجرايي فصل دوم دستورالعمل شماره يك طرح جامع رفع اطاله دادرسي مصوب ۳۰/۷/۱۳۸۴ «تنظيم حدود اختيار وکلا و كارشناسان در صلح و سازش» مصوب ۲۰/۷/۱۳۸۵ رئيس قوه قضائيه ۳۰/۷/۱۳۸۴
طرح جامع رفع اطاله دادرسي، دستورالعمل شماره ۱ «ارشاد و معاضدت قضايي و امور رابطان و استعلامات» مصوب ۳۰/۷/۱۳۸۴ رئيس قوه قضائيه ۳۰/۷/۱۳۸۴
آیین‌نامه نحوه تعيين كارشناس براي دستگاه‌های دولتي مصوب ۲۶/۳/۱۳۸۷ هیئت‌وزیران ۲۶/۳/۱۳۸۷
آیین‌نامه نحوه تعيين كارشناس در امور نظامي (تبصره ۲ ماده ۶۱۴ ق.آ.د.ك) مصوب ۸/۷/۱۳۹۳ ستاد كل نيروهاي مسلح ۸/۷/۱۳۹۳
آیین‌نامه نحوه انتخاب كارشناسان استاندارد مصوب ۱/۶/۱۳۸۹ وزيران عضو گروه امور زير بنايي، صنعت و محیط‌زیست ۱/۶/۱۳۸۹
دستورالعمل اجرايي تبصره ماده ۲۷ آئین‌نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۲۴/۴/۱۳۸۶ رئيس قوه قضائيه ۲۴/۴/۱۳۸۶
نظامنامه قانون ماليات بر ارث و نقل و انتقالات مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۱۶ هیئت‌وزیران ۲۱/۱۰/۱۳۱۶
آیین‌نامه ارزيابي مقرر در تبصره ۶ و ۷ قانون تأسيس شركت اتوبوسراي عمومي مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۳۴ هیئت‌وزیران ۳۰/۱۱/۱۳۳۴
آیین‌نامه بازرسي و نمونه‌برداری مصوب ۲۸/۴/۱۳۵۰ شوراي عالي استاندارد ۲۸/۴/۱۳۵۰
آیین‌نامه تشخيص صلاحيت و طبقه‌بندي مهندسان مشاور و كارشناسان مصوب  ۹/۴/۱۳۵۲ هیئت‌وزیران ۹/۴/۱۳۵۲
آیین‌نامه عمران اراضي باير مصوب ۱/۶/۱۳۵۵ هیئت وزیران ۱/۶/۱۳۵۵
تصويبنامه هيئت وزيران در مورد پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از كشور ماموران وزارت امور خارجه مصوب ۶/۱۰/۱۳۵۵ هیئت وزیران ۶/۱۰/۱۳۵۵
آئين‌نامه اجرائي ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۵۵ وزير دادگستري  ۲۵/۱۰/۱۳۵۵
آئين‌نامه اجرائي نحوه و شرايط اجاره و و‌اگذاري اماكن و محل‌ها در فرودگاه‌های كشور مصوب ۲۱/۹/۱۳۵۸ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران ۲۱/۹/۱۳۵۸
دستورالعمل اجرائي قانون نحوه معاملات واحدهاي مسكوني مصوب ۱۰/۵/۱۳۶۰ وزير دادگستري ۱۰/۵/۱۳۶۰
آیین‌نامه بازرسي كل كشور مصوب ۹/۹/۱۳۶۰ شوراي عالي قضايي ۹/۹/۱۳۶۰
آيين‌نامه معاملات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي مصوب ۱۰/۵/۱۳۶۳ هیئت‌وزیران ۱۰/۵/۱۳۶۳
آيين‌نامه اجرائي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۸/۷/۱۳۶۳ هیئت‌وزیران ۱۸/۷/۱۳۶۳
آيين‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب ۷/۹/۱۳۶۳ هیئت‌وزیران ۷/۹/۱۳۶۳
آيين‌نامه اجرائي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۶۳ هیئت‌وزیران ۱۸/۱۲/۱۳۶۳
آيين‌نامه معاملات هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران مصوب هیئت‌وزیران  ۱۷/۹/۱۳۶۴
آیین‌نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب هیئت‌وزیران  ۱۰/۲/۱۳۶۵
آیین‌نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدائي مصوب  هیئت‌وزیران ۱۰/۲/۱۳۶۵
ابلاغ دستورالعمل مربوط به سرپرستي اموال افراد خارج كشور مصوب  شوراي عالي قضايي ۷/۵/۱۳۶۵
آیین‌نامه اجرايي قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت‌اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدي آن مصوب  وزير دادگستري ۸/۱۰/۱۳۶۵
آیین‌نامه اجرائي مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي در خصوص حل مشكل اراضي باير مصوب هیئت‌وزیران  ۱/۱۲/۱۳۶۹
آیین‌نامه اجرائي قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشي و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت مصوب  هیئت‌وزیران ۱۵/۱۰/۱۳۷۰
دادن وظايفي به كليه واحدهاي توليدي سوسيس و كالباس در مورد برچسب‌گذاری فرآورده‌های خود مصوب شوراي عالي استاندارد ۲۲/۱۲/۱۳۷۰
مقررات اداري، مالي، تشكيلاتي و استخدامي وزارت كشاورزي مصوب هیئت‌وزیران ۲۵/۱۲/۱۳۷۰
آیین‌نامه اجرايي قانون خريد و تملك اماكن آموزشي استيجاري مصوب هیئت‌وزیران ۱۷/۳/۱۳۷۱
آیین‌نامه اجرايي ماده (۱۲۹) قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب هیئت‌وزیران  ۲۴/۳/۱۳۷۱
آیین‌نامه اجرايي وصول مالیات‌ها موضوع ماده (۲۱۸) قانون مالیات‌های مستقيم مصوبوزير دادگستري و وزير امور اقتصاد و دارايي  ۱۱/۴/۱۳۷۴
آیین‌نامه اجرايي مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي مصوب هیئت‌وزیران  ۲۵/۸/۱۳۷۳
 اجازه استفاده از كارشناسان رسمي دادگستري در مراجع حقوقي و قضايي بین‌المللی، نمایشگاه‌ها، سمينارهاي علمي و فني بین‌المللی و استفاده از نظرات تخصصي كارشناسان مذكور در بررسي لوايح هیئت دولت مصوب هیئت‌وزیران ۹/۷/۱۳۷۴
آیین‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده‌واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۴ هیئت‌وزیران ۲۸/۳/۱۳۵۹
ضوابط اجرايي استانداردهاي اجباري و تشويقي و طرز بكار بستن علائم آن­ها مصوب شوراي عالي استاندارد ۴/۷/۱۳۷۵
آیین‌نامه انتخاب كارشناسان استاندارد مصوب شوراي عالي استاندارد ۴/۷/۱۳۷۵
اساسنامه سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسیسات دولتي و عمومي مصوب وزير مسكن و شهرسازي ۱۰/۸/۱۳۷۵
آیین‌نامه اجرايي قانون نظام‌مهندسی و كنترل ساختمان مصوب هیئت‌وزیران  ۱۷/۱۱/۱۳۷۵
اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران مصوب  هیئت‌وزیران ۲۸/۶/۱۳۷۸
آیین‌نامه اجرايي تبصره (۳) ماده (۲) قانون اصلاح مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) اصلاحي قانون ثبت‌اسناد و املاك كشور مصوب هیئت‌وزیران ۲۵/۷/۱۳۷۸
ممنوعيت انجام امور كارشناسي در ساعات اداري مصوب  سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور ۱۵/۱۰/۱۳۷۸
نقشه‌برداری از پلاک‌های مشمول ماده ۳۰ آئین‌نامه قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت‌اسناد و املاك مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ و الحاق موادي به آن مصوب ۲۱/۶/۱۳۷۰ مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۸ سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور ۳۱/۴/۱۳۶۵
 تعرفه هزینه‌های اياب و ذهاب و حق‌الزحمه اشخاص مذكور در ماده ۳۰۲ قانون آيين دادرسي دادگاه‌های عمومي و انقلاب مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ مصوب ۳/۳/۱۳۷۹ رئیس قوه قضائیه ۲۸/۶/۱۳۷۸
آیین‌نامه اجرايي ماده (۲۷) قانون نظام‌مهندسی و كنترل ساختمان مصوب ۸/۳/۱۳۷۹ هیئت‌وزیران ۸/۳/۱۳۷۹
آیین‌نامه اجرايي تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۹ هیئت‌وزیران ۱۳/۶/۱۳۷۹
آیین‌نامه اجرايي قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب ۱۶/۶/۱۳۷۹ هیئت‌وزیران ۱۶/۶/۱۳۷۹
آیین‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبيعي و شبکه‌های آب‌رسانی، آبياري و زهكشي مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۹ هیئت‌وزیران ۱۱/۸/۱۳۷۹
آیین‌نامه اجرايي بند ب الحاقي به ماده ۸۶ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين موضوع ماده ۴۳ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ مصوب ۳۰/۴/۱۳۸۱ هیئت‌وزیران  ۳۰/۴/۱۳۸۱
آیین‌نامه اجرايي ماده ۸۸ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیئت‌وزیران ۲۴/۶/۱۳۸۱
 آئین‌نامه اجرائي قانون اصلاح مواد يك و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب ۱۹/۱/۱۳۷۱ سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور ۱۹/۱/۱۳۷۱
آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده (۲) قانون اصلاح لايحه قانوني احداث پايانه‌هاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيل‌هاي مسافربري برو ن شهري در داخل شهر تهران مصوب ۱۸/۸/۱۳۸۲ هیئت‌وزیران ۱۸/۸/۱۳۸۲
بررسي و ارزيابي قرار دادن عملكرد اعضاء هیئت‌مدیره و دادستان و بازرسان كانون استان‌ها در مورد رسيدگي به تخلفات انتظامي كارشناسان رسمي، توسط دادسراي انتظامي قضات مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۲ رئيس قوه قضائيه ۱۸/۸/۱۳۸۲
امكان استفاده ازنظر كارشناسان در رسيدگي به جرائم قاچاق كالا مصوب ۵/۱۲/۱۳۸۲ رئيس قوه قضائيه ۵/۱۲/۱۳۸۲
اساسنامه شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۳ هیئت‌وزیران ۲۷/۳/۱۳۸۳
آیین‌نامه اجرايي ماده (۱۷) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۴/۱۳۸۳ هیئت‌وزیران ۱۷/۴/۱۳۸۳
اساسنامه سازمان مجري ساختمان‌ها و تأ‌سيسات دو‌لتي و عمومي (شركت‌مادرتخصصي) مصوب ۲۸/۴/۱۳۸۳ هیئت‌وزیران ۲۸/۴/۱۳۸۳
آیین‌نامه اجرايي ماده (۳۲) قانون تأسيس سازمان نظام‌مهندسی كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۰ مصوب ۴/۹/۱۳۸۳ هیئت‌وزیران ۴/۹/۱۳۸۳
آیین‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب ۱۸/۳/۱۳۸۴ هیئت‌وزیران ۱۸/۳/۱۳۸۴
اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌ای اردبيل مصوب ۱۸/۳/۱۳۸۴ هیئت‌وزیران ۱۸/۳/۱۳۸۴
آیین‌نامه مديريت، ساماندهي، نظارت و حمايت از مالكان و دارندگان اموال فرهنگي- تاريخي منقول مجاز مصوب ۵/۵/۱۳۸۴ هیئت‌وزیران  ۵/۵/۱۳۸۴
آیین‌نامه اجرايي ماده (۱۴) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۵ هیئت‌وزیران ۳۱/۲/۱۳۸۵
دستورالعمل حفاظت از اسناد، اطلاعات و ادله پرونده‌های قضايي مصوب ۲۱/۸/۱۳۸۵  رئيس قوه قضائيه  ۲۱/۸/۱۳۸۵
دستورالعمل شماره ۳ (امور كيفري) طرح جامع رفع اطاله دادرسي مصوب ۳۰/۸/۱۳۸۵ رئيس قوه قضائيه ۳۰/۸/۱۳۸۵
شیوه‌نامه اجرايي نحوه ارشاد و رسيدگي به پرونده‌های مطالبه مهريه و اعسار مصوب ۹/۹/۱۳۸۵ رئيس قوه قضائيه ۹/۹/۱۳۸۵
آیین‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور مصوب ۱۱/۱۳۸۵ هیئت‌امنای صندوق رفاه دانشجويي ۱۱/۱۳۸۵
مقررات برگزاري مناقصات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۴/۴/۱۳۸۶ رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح ۲۴/۴/۱۳۸۶
تشكيل شوراي عالي مديريت و برنامه‌ریزی اقتصادي مصوب ۲۰/۷/۱۳۸۶ شوراي عالي مديريت و برنامه‌ریزی اقتصادي ۲۰/۷/۱۳۸۶
آیین‌نامه معاملات شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل كشور مصوب ۱۳۸۶/۸/۱۳ هیئت‌وزیران ۱۳۸۶/۸/۱۳
آیین‌نامه معاملات شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور (مادر تخصصي) مصوب۱۳۸۶/۹/۴ هیئت‌وزیران ۱۳۸۶/۹/۴
آیین‌نامه نحوه واگذاري دارایی‌های غيرضرور و اماكن رفاهي بانک‌ها مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ هیئت‌وزیران ۱۳۸۶/۱۰/۳۰
آیین‌نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‌های اجرايي از طريق سازوکارهای داخلي قوه مجريه مصوب۱۳۸۶/۱۰/۳۰ وزراي عضو كميسيون لوايح هیئت دولت ۱۳۸۶/۱۰/۳۰
آیین‌نامه نحوه انتخاب حسابرس براي شرکت‌های دولتي مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ وزراي عضو كميسيون اقتصاد هیئت دولت ۱۳۸۶/۱۱/۸
آیین‌نامه معاملات سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌ای مصوب ۱۳۸۶/۱۲/۲۰ وزراي عضو كميسيون اقتصاد هیئت دولت ۱۳۸۶/۱۲/۲۰
آیین‌نامه اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي و منابع طبيعي مصوب ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ وزراي عضو كميسيون لوايح هیئت دولت ۱۳۸۶/۱۲/۲۶
آیین‌نامه اجرايي قانون الحاق يك ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين – مصوب ۱۳۸۴ – و ماده (۵۷) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب ۱۳۸۴ –مصوب ۱۳۸۷/۲/۱ وزيران عضو كميسيون امور زير بنايي، صنعت و محیط‌زیست ۱۳۸۷/۲/۱
آیین‌نامه اجرايي قیمت‌گذاری سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتي، تخفیف‌ها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران مصوب ۱۳۸۷/۲/۲ وزراي عضو كميسيون اقتصاد هیئت دولت ۱۳۸۷/۲/۲
آیین‌نامه مالي شركت خدمات هوايي پست و مخابرات (پيام) مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۵ وزيران عضو كميسيون امور زير بنايي، صنعت و محیط‌زیست ۱۳۸۷/۲/۱۵
 آیین‌نامه معاملات شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۰ وزراي عضو كميسيون اقتصاد هیئت دولت ۱۳۸۷/۳/۲۰
واگذاري اراضي و املاك مازاد بر نیاز وزارت آموزش‌وپرورش به مالكان مدارس استيجاري مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ وزيران عضو كارگروه بررسي مسائل و مشكلات آموزش‌وپرورش و فرهنگيان ۱۳۸۷/۱۱/۱۴
آیین‌نامه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۱۷ وزيران عضو كارگروه توسعه حمل‌ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت  ۱۳۸۷/۱۲/۱۷
آیین‌نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحیه‌های بعدي آن مصوب ۱۳۸۸/۱/۱۵ رئيس قوه قضائيه ۱۳۸۸/۱/۱۵
آیین‌نامه اجرايي ماده (۸) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب ۱۳۸۸/۱/۲۴ وزيران عضو كارگروه مسكن ۱۳۸۸/۱/۲۴
آیین‌نامه نحوه تشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هیئت داوري موضوع ماده (۲۱) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۷ وزيران عضو كارگروه تصويب آیین‌نامه‌های قانون اجراي سیاست‌های كلي اصل ۴۴ قانون اساسي ۱۳۸۸/۵/۱۷
آیین‌نامه مديريت ايمني حمل‌ونقل و سوانح رانندگي مصوب ۱۳۸۸/۴/۶ وزيران عضو كارگروه توسعه حمل‌ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت  ۱۳۸۸/۴/۶
آیین‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) مصوب ۱۳۸۸/۷/۱ هیئت‌وزیران  ۱۳۸۸/۷/۱
آیین‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۱۳۸۸/۹/۱۱ وزيران عضو كارگروه موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۷۸۶۹/ت ۴۱۷۳۳ هـ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۳ ۱۳۸۸/۹/۱۱
اساسنامه (مؤسسه قرب خاتم) قرارگاه پدافند هوايي خاتم‌الانبیاء (ص) ۱۳۸۸/۹/۱۸ قرارگاه پدافند هوايي خاتم‌الانبیاء (ص) و قرب خاتم ۱۳۸۸/۹/۱۸
آیین‌نامه اجرايي ماده (۲۴) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳ وزراي عضو كميسيون امور اجتماعی و دولت الكترونيك هیئت دولت ۱۳۸۸/۱۰/۱۳
آیین‌نامه نحوه انتقال مالكيت آثار قابل احيا به صندوق احيا و بهره‌برداری از بناها و اماكن تاريخي و فرهنگي مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۲۳ هیئت‌وزیران ۱۳۸۸/۱۲/۲۳
ضوابط و روش‌های مديريت اجرايي پسماندهاي كشاورزي مصوب ۱۳۸۹/۱/۲۹ شوراي عالي حفاظت محیط‌زیست ۱۳۸۹/۱/۲۹
اساسنامه سازمان هدفمندسازي یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۷ هیئت‌وزیران ۱۳۸۹/۴/۲۷
آیین‌نامه تعيين قيمت فروش، اجاره و نحوه و شرايط واگذاري ساختمان‌ها و اراضي مازاد بر نياز وزارت آموزش‌وپرورش به مؤسسان مدارس غيردولتي مصوب ۱۳۸۹/۹/۷ وزراي عضو كميسيون لوايح هیئت دولت  ۱۳۸۹/۹/۷
 آیین‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (۱۹) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ۱۳۹۰/۴/۱۲ هیئت‌وزیران ۱۳۹۰/۴/۱۲
 آیین‌نامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن – مصوب ۱۳۸۸ مصوب ۱۳۹۰/۴/۲۷ وزيران عضو كارگروه مسكن ۱۳۹۰/۴/۲۷
 آیین‌نامه مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي صندوق توسعه ملي مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ هیئت‌وزیران ۱۳۹۰/۷/۱۷
آیین‌نامه اجرايي شوراي برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب ۱۳۹۰/۷/۲۰ هیئت‌وزیران ۱۳۹۰/۷/۲۰
 اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ هیئت‌وزیران  ۱۳۹۰/۱۰/۱۴
ضوابط اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان در بخش ماشین‌های راه‌سازی، كشاورزي و تجهيزات وابسته مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۲۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت  ۱۳۹۰/۱۰/۲۲
آئین‌نامه شماره ۶۹ در خصوص نحوه محاسبه و نظارت بر توانگري مالي مؤسسات بيمه مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ شوراي عالي بيمه ۱۳۹۰/۱۱/۲۶
آیین‌نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۴۷) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۹۱/۱/۲۰ هیئت‌وزیران ۱۳۹۱/۱/۲۰
آیین‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌های فاقد سند رسمي مصوب ۱۳۹۱/۴/۲۵ رئيس قوه قضائيه ۱۳۹۱/۴/۲۵
اجازه سرمایه‌گذاری در توسعه طرح‌های صنايع بالادستي فولاد در جوار معادن سنگ‌آهن سنگان خواف به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني مصوب ۱۳۹۱/۴/۲۵ هیئت‌وزیران ۱۳۹۱/۴/۲۵
اساسنامه نمونه شرکت‌های تعاوني توسعه و عمران شهرستاني مصوب ۱۳۹۱/۶/۲۶ هیئت‌وزیران ۱۳۹۱/۶/۲۶
 آیین‌نامه مالي – معاملاتي مركز ملي فضاي مجازي كشور مصوب ۱۳۹۱/۷/۲۲ شوراي عالي فضاي مجازي ۱۳۹۱/۷/۲۲
آیین‌نامه قانون تأسيس سازمان نظام‌مهندسی كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۹۱/۹/۲۹ هیئت‌وزیران ۱۳۹۱/۹/۲۹
آئين دادرسي كار مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۷ وزارت كار و امور اجتماعي ۱۳۹۱/۱۱/۷
آیین‌نامه مالي و معاملات شركت مادر تخصصي پالايش و پخش خون۱۳۹۱/۱۲/۵ وزراي عضو كميسيون اقتصاد هیئت دولت ۱۳۹۱/۱۲/۵
آیین‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب ۱۳۹۱/۶/۱۲ هیئت‌وزیران ۱۳۹۱/۶/۱۲
آیین‌نامه نحوه هزينه بودجه شوراهاي اسلامي كشور مصوب ۱۳۹۲/۲/۲۹ هیئت‌وزیران ۱۳۹۲/۲/۲۹
آیین‌نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور مصوب ۱۳۹۲/۲/۲۹ هیئت‌وزیران  ۱۳۹۲/۲/۲۹
آيين نامه اجرايي ماده (۱۷) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و ماده (۱۰۴) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۹۲/۴/۹ ۱۳۹۲/۴/۹
آیین‌نامه اجرايي قانون معادن ۱۳۹۲/۴/۱۱ هیئت‌وزیران ۱۳۹۲/۴/۱۱
اساسنامه شركت سرمایه‌گذاری و توسعه قشم مصوب ۱۳۹۳/۶/۲۶ هیئت‌وزیران ۱۳۹۳/۶/۲۶
اساسنامه شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي مصوب ۱۳۹۳/۷/۲۷ هیئت‌وزیران ۱۳۹۳/۷/۲۷
اساسنامه سازمان صنايع هوافضا مصوب ۱۳۹۳/۸/۲۰ فرمانده كل قوا ۱۳۹۳/۸/۲۰
آیین‌نامه اجرايي ماده (۸) قانون افزايش بهره‌وری بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ هیئت‌وزیران ۱۳۹۳/۱۰/۱۰
آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباري غيردولتي مصوب ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ هیئت‌وزیران ۱۳۹۳/۱۰/۲۸
آیین‌نامه اجرايي قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ رئيس نهاد قوه قضائيه ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
آیین‌نامه اجرايي بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذیر و ارتقاي نظام ملي كشور – مصوب ۱۳۹۴ مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۷ هیئت‌وزیران  ۱۳۹۴/۳/۲۷
آیین‌نامه اجرايي ماده (۱۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذیر و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۷ هیئت‌وزیران ۱۳۹۴/۳/۲۷
آیین‌نامه اجرايي بند (پ) ماده (۱۷) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذیر و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱۳۹۴/۴/۱۰ هیئت وزیران ۱۳۹۴/۴/۱۰
اساسنامه شركت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد كيش (سهامي خاص) مصوب ۱۳۹۴/۵/۷ هیئت‌وزیران ۱۳۹۴/۵/۷
آیین‌نامۀ تضمين معاملات دولتي مصوب ۱۳۹۴/۸/۲۴ هیئت‌وزیران ۱۳۹۴/۸/۲۴
آیین‌نامه اجرايي تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحي قانون مالیات‌های مستقيم مصوب ۱۳۹۵/۱/۱۵ هیئت‌وزیران ۱۳۹۵/۱/۱۵
آیین‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵/۱/۲۲ هیئت‌وزیران ۱۳۹۵/۱/۲۲
تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۴/ص مورخ ۱۱ /۵ /۱۳۹۵ راجع به آیین‌نامه معاملات بنياد مسكن انقلاب اسلامي مصوب ۱۳۹۵/۲/۱۱ وزير راه و شهرسازي ۱۳۹۵/۲/۱۱
 دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها مصوب ۱۳۹۵/۶/۱۷ رئيس قوه قضائيه ۱۳۹۵/۶/۱۷
اجازه انتشار حداكثر مبلغ پنجاه‌هزار ميليارد ريال اوراق صكوك اجاره به وزارت امور اقتصادي و دارايي بابت پرداخت بدهی‌های وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش و علوم، تحقيقات و فناوري مصوب ۱۳۹۵/۸/۹ هیئت‌وزیران ۱۳۹۵/۸/۹
مصوبه سیاست‌ها، راهبردها، وظايف و ضوابط اجرايي ترويج فرهنگ حضور، توانمندي و افتخارآفريني جانبازان و معلولان از طريق ورزش مصوب ۱۳۹۶/۱/۱۵ شوراي عالي انقلاب فرهنگي ۱۳۹۶/۱/۱۵
آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری مصوب ۱۳۹۶/۲/۱۷ هیئت‌وزیران ۱۳۹۶/۲/۱۷
اساسنامه شركت نظارت بر ضوابط بهداشت انساني و استاندارد قشم (سهامي خاص)
آیین‌نامه‌های موضوع جزء (۶) بند (د) ماده (۱۶) قانون احكام دائمی برنامه‌های توسعه كشور مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۵ هیئت‌وزیران ۱۳۹۶/۴/۲۵
آیین‌نامه اجرايي ماده (۳۰) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب ۱۳۹۶/۵/۸ هیئت‌وزیران ۱۳۹۶/۵/۸
مصوبه شورای عالي بيمه در خصوص دستورالعمل نحوه تعيين خسارت موضوع تبصره‌های ۳ و ۴ ماده (۸) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب ۱۳۹۶/۵/۲۹ شوراي عالي بيمه ۱۳۹۶/۵/۲۹
آیین‌نامه اجرايي حدود اختيارات، شرح وظايف و چگونگي بررسي صحنه جرم مصوب۱۳۹۶/۶/۲۸ رئيس قوه قضائيه ۱۳۹۶/۶/۲۸
دستورالعمل پيگيري اجراي سیاست‌های كلي اقتصاد مقاومتي در قوه قضاييه مصوب۱۳۹۶/۶/۲۹ رئيس قوه قضائيه ۱۳۹۶/۶/۲۹
آیین‌نامه نحوه تعيين قيمت فروش و اجاره و شرايط واگذاري ساختمان‌ها و اراضي مازاد بر نياز وزارت آموزش‌وپرورش مصوب ۱۳۹۶/۱۱/۴ هیئت‌وزیران ۱۳۹۶/۱۱/۴
آیین‌نامه اجرايي ايجاد دفاتر خدمات الكترونيك قضايي و كانون آن‌ها مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ رئيس قوه قضائيه ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
اساسنامه صندوق تأمين خسارت‌های بدني مصوب ۱۳۹۷/۲/۱۶ هیئت‌وزیران ۱۳۹۷/۲/۱۶
آیین‌نامه اجرايي برنامه ملي بازآفريني شهري پايدار مصوب ۱۳۹۷/۲/۳۰ هیئت‌وزیران ۱۳۹۷/۲/۳۰
آیین‌نامه فعاليت در حوزه تجهيزات پزشكي مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۱ وزير بهداشت، درمان، آموزش پزشكي ۱۳۹۷/۱۰/۱
آیین‌نامه پيشگيري از انباشت مطالبات غیر جاری بانكي مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي ۱۳۹۷/۱۲/۲۸
تصویب‌نامه در خصوص آیین‌نامه نحوه رسيدگي به قصور يا تخلف شرکت‌های بيمه ۱۳۹۸/۲/۸ هیئت‌وزیران ۱۳۹۸/۲/۸
دکمه بازگشت به بالا