صفحات اصلی

قوانین و مقررات کارشناسی – قوانین

 عنوان  تاریخ تصویب
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب  مجلس شوراي اسلامي ۱۷/۱/۱۳۷۹
قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب  مجلس شوراي اسلامي ۱۸/۱/۱۳۸۱
 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس  ۴/۱۲/۱۳۹۲
 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب  ۲۱/۱/۱۳۷۹
 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام  ۲۵/۳/۱۳۹۲
 قانون مجازات اسلامي مصوب كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس  ۱/۲/۱۳۹۲
 قانون كار مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام  ۲۹/۸/۱۳۶۹
 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن مصوب مجلس شوراي اسلامي  ۲۸/۱۲/۱۳۷۳
 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب مجلس شوراي اسلامي  ۱/۶/۱۳۶۶
 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مجلس شوراي ملي  ۲/۵/۱۳۵۶
 قانون اجراي احكام مدني مصوب مجلس شوراي ملی  ۱/۸/۱۳۵۶
 قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب مجلس شوراي اسلامي  ۱۲/۱۰/۱۳۸۹
 قانون تملك آپارتمان‌ها مصوب مجلس شوراي ملی   ۱۲/۱۰/۱۳۸۹
 قانون اراضي شهري مصوب مجلس شوراي اسلامي  ۲۷/۱۲/۱۳۶۰
 قانون زمين شهري مصوب مجلس شوراي اسلامی  ۲۲/۶/۱۳۶۶
 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌های عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران  ۱۷/۱۱/۱۳۵۸
 قانون تجارت مصوب كميسيون مجلس  ۱۳/۲/۱۳۱۱
 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب كميسيون مجلس  ۲۷/۴/۱۳۰۷
 لايحه قانوني نیازمندی‌های شهر و توسعه معابر مصوب هیئت‌وزیران (دوره فترت)  ۱۰/۷/۱۳۴۲
آئین‌نامه مربوط به احداث خطوط راه‌آهن صنعتي و تجارتي مصوب كميسيون مجلس سنا ۳۰/۹/۱۳۴۳
آئين‌نامه كميسيون فني موضوع تبصره ۲ ماده يك قانون پیش‌گیری و مبارزه با خطرات سيل مصوب كميسيون مجلس سنا ۲۶/۱۰/۱۳۴۹‌
قانون تعيين و حفاظت علائم و نشانه‌های زميني مربوط به نقشه‌برداری و تحديد حدود و حريم مصوب  مجلس شوراي ملي  ۱۹/۹/۱۳۵۱
قانون مقررات تشكيلاتي، استخدامي، مالي و انضباطي وزارت امور خارجه مصوب كميسيون مجلس سنا  ۷/۳/۱۳۵۲
اساسنامه شركت ملي گاز ايران مصوب كميسيون مجلس سنا  ۲۵/۸/۱۳۵۶
لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مقررات قانون نوسازي و عمران شهري مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران  ۸/۶/۱۳۵۸
لايحه قانوني ملي كردن سهام شركت سهامي انبارهاي عمومي مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران  ۲۰/۲/۱۳۵۹
لايحه قانوني راجع به اجازه شناسایی و به اجاره دادن واحدهاي مسكوني خالي مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران  ۱۲/۳/۱۳۵۹
قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب مجلس شوراي اسلامي  ۲۸/۱/۱۳۶۳
قانون توسعه صنعت ایران‌گردی و جهانگردي مصوب مجلس شوراي اسلامي  ۷/۷/۱۳۷۰
 قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي موردنیاز شهرداری‌ها مصوب  مجلس شوراي اسلامي  ۲۸/۸/۱۳۷۰
 قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌ای حسابداران ذيصلاح به‌عنوان حسابدار رسمي مصوب  مجلس شوراي اسلامي  ۲۱/۱۰/۱۳۷۲
 قانون نظام‌مهندسی و كنترل ساختمان مصوب مجلس شوراي اسلامي  ۲۲/۱۲/۱۳۷۴
 اساسنامه گنجينه ملي آب ايران مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي  ۳۱/۴/۱۳۷۶
 قانون ثبت‌اسناد و املاك مصوب  مجلس شورای ملی  ۲۶/۱۲/۱۳۱۰
 قانون داوري تجاري بین‌المللی مصوب  مجلس شوراي اسلامي  ۲۶/۶/۱۳۷۶
 قانون معادن مصوب  مجمع تشخيص مصلحت نظام  ۲۳/۳/۱۳۷۷
 قانون نظام‌مهندسی معدن مصوب  مجلس شوراي اسلامي  ۲۵/۱۱/۱۳۷۹
 قانون مالیات‌های مستقيم مصوب  مجلس شوراي اسلامي  ۳/۱۲/۱۳۶۶
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب كميسيون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي  ۲۷/۱۱/۱۳۸۰
قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱) مصوب مجلس شوراي اسلامی ۱۵/۸/۱۳۸۴
قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب مجلس شوراي اسلامي  ۳۱/۳/۱۳۷۴
قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب  مجلس شوراي اسلامي  ۲۳/۳/۱۳۸۶
قانون جامع خدمات‌رسانی به ايثارگران مصوب  كميسيون اجتماعي مجلس  ۳/۴/۱۳۸۶
قانون مبارزه با پولشويي مصوب مجلس شوراي اسلامي  ۲/۱۱/۱۳۸۶
قانون ماليات بر ارزش‌افزوده مصوب كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي  ۱۷/۲/۱۳۸۷
قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهرک‌های صنعتي مصوب مجلس شورای اسلامی   ۳۱/۲/۱۳۸۷
قانون حفاظت از درياها و رودخانه‌های قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي مصوب  مجلس شوراي اسلامي  ۲۷/۵/۱۳۸۹
قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافت‌های فرسوده و ناكارآمد شهري مصوب مجلس شوراي اسلامي  ۱۲/۱۰/۱۳۸۹
قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب مجلس شوراي اسلامي  ۸/۱۲/۱۳۸۹
قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب  مجمع تشخيص مصلحت نظام  ۷/۸/۱۳۹۰
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌های فاقد سند رسمي مصوب مجلس شوراي اسلامي  ۲۰/۹/۱۳۹۰
قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذیر و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب مجلس شوراي اسلامي ۱/۲/۱۳۹۴
قانون آيين دادرسي كيفري مصوب كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس  ۴/۱۲/۱۳۹۲
قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس  ۱۶/۹/۱۳۹۴
قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم مصوب مجلس شوراي اسلامی   ۱۳/۱۱/۱۳۹۴
قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب  مجلس شورای اسلامی  ۲۰/۲/۱۳۹۵
قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۱۴۰۰ – ۱۳۹۶) مصوب مجلس شوراي اسلامي  ۱۴/۱۲/۱۳۹۵
قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام  ۴/۹/۱۳۹۶
قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتيكي كشور مصوب مجلس شوراي اسلامي  ۲۴/۱۰/۱۳۹۶
قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب مجلس شوراي اسلامي   ۲/۱۱/۱۳۸۶
دکمه بازگشت به بالا