صفحات اصلی

قوانین و مقررات وکالت-فهرست مقررات

 عنوان  تاریخ تصویب
آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مجلس شوراي اسلامي مصوب ۱۳۹۷/۱۱۲۸ رئیس قوه قضائیه ۱۳۹۷/۱۱۲۸
 

آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وکلا دادگستري مصوب آبان ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی

۱۳۳۴
لايحۀ استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۵ کمیسیون مجلس ۱۳۳/۱۲/۵
آیین‌نامه انتظامی وکلای دادگستری مصوب ۱۳۲۴ وزیر دادگستری ۱۳۲۴
آیین‌نامه کانون وکلا مصوب ۱۳۲۰ وزیر دادگستری ۱۳۲۰
آیین‌نامه راجع به ماده ۲۵ قانون وکالت مصوب وزیر دادگستری
ماده ۲۳ آئين‌نامه قانون وكالت مصوب ۱۳۱۸/۴/۳۰ وزیر دادگستری ۱۳۱۸/۴/۳۰
آیین‌نامه راجع به قانون وکالت مصوب ۱۳۱۸ وزیر دادگستری ۱۳۱۸
آیین‌نامه وزارت دادگستری راجع به قانون وکالت مصوب ۱۳۱۷/۱/۳۰ وزیر عدلیه ۱۳۱۷/۱/۳۰
آئین‌نامه راجع به دفتر راهنمایی كانون وکلا مصوب ۱۳۱۷ وزیر عدلیه ۱۳۱۷
مقررات وزارت دادگستری ناظر به ماده ۲۵  قانون وکالت، مصوب ۱۳۱۷ وزیر دادگستری  ۱۳۱۷
نظام‌نامه راجع به مدلول ماده ۲۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶/۹/۳ وزیر عدلیه ۱۳۱۶/۹/۳
نظام‌نامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶/۳/۱۹ وزیر عدلیه ۱۳۱۶/۳/۱۹
نظام‌نامه ماده ۵۴ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵/۳/۹ هیئت وزیران ۱۳۱۵/۳/۹
آیین‌نامه تأسیس بنگاه سخنرانی در کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۱۷/۱۱/۱۲ وزیر دادگستری ۱۳۱۷/۱۱/۱۲
آیین‌نامه ساماندهي حق‌الوکاله و حق المشاوره خدمات وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي در دستگاه‌های اجرايي مصوب۱۳۹۷/۹/۱۸ هیئت‌وزیران ۱۳۹۷/۹/۱۸
افزايش مستمری‌های موضوع آیین‌نامه اجرايي ماده (۸) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري از ابتداي سال ۱۳۸۹ مصوب ۱۳۹۰/۵/۱۶ هیئت‌وزیران ۱۳۹۰/۵/۱۶
آیین‌نامه اجرايي ماده ۱۰ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب ۱۳۸۸/۲/۱۲ رئیس قوه قضائیه ۱۳۸۸/۲/۱۲
افزايش حق عضويت سالانه وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۸۷/۳/۱۹ رئیس قوه قضائیه ۱۳۸۷/۳/۱۹
ابلاغ آیین‌نامه اجرايي ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانين دادگستري در مورد لزوم اقامه دعاوي با حضور وكيل مصوب ۱۳۸۴/۳/۷ رئیس قوه قضائیه ۱۳۸۴/۳/۷
اعمال نظارت و گزارش موارد تخلف از ماده ۵۷ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ توسط روساي محاكم و دادستان‌ها مصوب ۱۳۸۳/۳/۷ رئیس قوه قضائیه ۱۳۸۳/۳/۷
از آیین‌نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۱/۶/۳ رئيس قوه قضائيه ۱۳۸۱/۶/۳
بخشنامه در خصوص تعيين وكيل تسخيري يا انتخاب وكيل به درخواست متهم و نحوه ابلاغ وقت دادرسي به وكلاي مزبور مصوب رئیس قوه قضائیه
آیین‌نامه صدور جواز وكالت اتفاقي (موقت) مصوب ۱۳۷۸/۳/۳ رئیس قوه قضائیه ۱۳۷۸/۳/۳
آیین‌نامه اجرايي ماده (۸) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب ۱۳۷۷/۵/۱۲ هیئت‌وزیران ۱۳۷۷/۵/۱۲
آئین‌نامه اجرايي ماده ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانين دادگستري مصوب خرداد ۱۳۵۶ ۱۳۵۶
آیین‌نامه مربوط به تعيين ميزان و طرز وصول حق عضويت سالانه وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۵۰/۱۲/۳۰ وزیر دادگستری ۱۳۵۰/۱۲/۳۰
رعايت شئون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۴۱/۵/۱۵ وزیر دادگستری ۱۳۴۱/۵/۱۵
از تصویب‌نامه شماره ابلاغ ۹۵۷۴۹/ت ۵۲۷۷۳ هـ مورخ ۱۳۹۵/۸/۵ راجع به آیین‌نامه میانجی‌گری در امور كيفري مصوب ۱۳۹۵/۷/۲۸ هیئت‌وزیران ۱۳۹۵/۷/۲۸
ممنوعيت قبول وكالت پرونده‌ای كه شخص قبلاً به مناسبت مشاغل قضايي خود در آن اظهارنظر كرده يا صدور حكم نموده است مصوب ۱۳۸۶/۷/۳ رئیس قوه قضائیه ۱۳۸۶/۷/۳
بخشنامه در خصوص مطالبه خسارت حق‌الوکاله نمايندگان قضايي وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی مصوب ۱۳۸۵/۷/۱۰ ریاست جمهوری ۱۳۸۵/۷/۱۰
امكان اخذ المثناي سند مالكيت توسط وكيل در صورت قيد اين اختيار در وکالت‌نامه مصوب ۱۳۸۴/۷/۱۲ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور ۱۳۸۴/۷/۱۲
منع قضات سابق از پذيرش وكالت پرونده‌های اصل ۴۹ قانون اساسي مصوب ۱۳۸۴/۶/۱۲ رئیس قوه قضائیه ۱۳۸۴/۶/۱۲
از آیین‌نامه نحوه رسيدگي به پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسي مصوب ۱۳۷۹/۳/۱۰ رئیس قوه قضائیه ۱۳۷۹/۳/۱۰
توجه ‌قضات به مقررات‌ قانون وكالت براي اجتناب‌ از اطاله‌ دادرسي به‌ جهت عدم حضور به‌موقع وكلا مصوب ۱۳۷۵/۷/۸ رئیس قوه قضائیه ۱۳۷۵/۷/۸
اعمال محدوديت نسبت به وكالت‌نامه‌هاي تنظيمي در خارج از كشور مصوب ۱۳۷۴/۶/۲۲ دادستان کل کشور ۱۳۷۴/۶/۲۲
بخشنامه قوه قضاييه در خصوص حق انتخاب وكيل در كليه محاكم مصوب ۱۳۷۱/۵/۲۴ دادستان کل کشور ۱۳۷۱/۵/۲۴
انحلال دادگاه و دادسراي انتظامي وكلاي دادگستري و ابطال تصميمات متخذه مصوب ۱۳۶۳/۱/۲۸ شورای عالی قضایی ۱۳۶۳/۱/۲۸
منع جلب شاكي خصوصي و وكيل او مصوب ۱۳۵۱/۱۱/۹ وزیر دادگستری ۱۳۵۱/۱۱/۹
تصویب‌نامه شناخته شدن كانون وكلاي دادگستري جزو مجامع حرفه‌ای مصوب ۱۳۴۸/۲/۲۱ هیئت‌وزیران ۱۳۴۸/۲/۲۱
آیین‌نامه راجع به كساني كه بيش از ۶ ماه به شغل قضايي يا بازرسي در شهري اشتغال داشته‌اند حق وكالت تا ۵ سال در آن شهر ندارند مصوب ۱۳۲۸/۳/۲۲ وزیر دادگستری ۱۳۲۸/۳/۲۲
بخشنامه راجع به مسئوليت وكلا در تأخیر رسيدگي در دادگاه‌ها مصوب ۱۳۱۹/۱۲/۲۱ وزیر دادگستری ۱۳۱۹/۱۲/۲۱
بخشنامه وزارت دادگستری راجع به اقدام فوری در بازجوئی شکایات داخله از وکلا مصوب ۱۳۱۷/۸/۱۷ وزیر دادگستری ۱۳۱۷/۸/۱۷
بخشنامه راجع به منع درخواست تجدید محاکمه وکلایی که وکالت در توکیل دارند مصوب ۱۳۱۷/۴/۱۴ وزیر عدلیه ۱۳۱۷/۴/۱۴
بخشنامه راجع به اخطار به وكلا عدليه و كارگشايان راجع به گرفتن وکالت‌نامه مصوب ۱۳۱۶/۱۰/۲۷ وزیر عدلیه ۱۳۱۶/۱۰/۲۷
ممنوعيت ترجمه اوراق موكل توسط وكلايي كه مترجم رسمي هستند مصوب ۱۳۱۶/۹/۳ وزیر عدلیه ۱۳۱۶/۹/۳
بخشنامه راجع به عرض حال‌های تقديمي از طرف وكلا مصوب ۱۳۱۶/۵/۱۴ وزیر عدلیه ۱۳۱۶/۵/۱۴
دستور آیین سوگند وکلای عدلیه مصوب ۱۳۱۵/۱/۱۸ وزیر عدلیه ۱۳۱۵/۱/۱۸
اعلان احصائيه امور قضائي راجع به حضور وكيل در محاكم مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۲۱ وزیر عدلیه ۱۳۱۲/۱۲/۲۱
مجاز نبودن وكلاي ممنوع الوكاله براي وكالت نمودن امورات ثبتی مصوب ۱۳۱۱/۴/۱۵مدیرکل ثبت مملکتی ۱۳۱۱/۴/۱۵
بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ابلاغ نظر اعضاي شوراي عالي مالياتي موضوع صورت‌جلسه شماره ۲۰۱/۴۷ مورخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ در مورد عدم شمول مقررات ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقيم مصوب ۱۳۹۷/۳/۱۲ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور ۱۳۹۷/۳/۱۲
از دستورالعمل نحوه تشكيل و فعاليت مراكز مشاوره خانواده مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ رئیس قوه قضائیه ۱۳۹۶/۱۲/۲۱
از مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص حقوق شهروندي در نظام اداري مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۹ شورای عالی اداری ۱۳۹۵/۱۱/۹
از منشور حقوق شهروندي مصوب ۱۳۹۵/۹/۲۹ رئیس‌جمهور ۱۳۹۵/۹/۲۹
از آیین‌نامه اجرايي نحوه تحقيق و بازرسي، رسيدگي به شكايات و اجراي آراي شوراي رقابت مصوب ۱۳۹۵/۶/۱۴ هیئت‌وزیران ۱۳۹۵/۶/۱۴
از آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای يا مخابراتي مصوب ۱۳۹۵/۵/۲۴ رئيس قوه قضائيه ۱۳۹۵/۵/۲۴
از آیین‌نامه اجرايي تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحي قانون مالیات‌های مستقيم – مصوب ۱۳۹۴- مصوب ۱۳۹۵/۱/۱۵ هیئت‌وزیران ۱۳۹۵/۱/۱۵
از آیین‌نامه اجرايي بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذیر و ارتقاي نظام مالي كشور  مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۷هیئت‌وزیران ۱۳۹۴/۳/۲۷
از آیین‌نامه اجرايي قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ رئیس نهاد قوه قضائیه ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
از آيين‌نامه اداره جلسات هیئت عمومي و هیئت‌های تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۴ رئيس قوه قضائيه ۱۳۹۳/۱۱/۴
از آيين‌نامه تعيين گروه‌هاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغيير مقام قضات مصوب ۱۳۹۳/۶/۵ رئيس قوه قضائيه ۱۳۹۳/۶/۵
از دستورالعمل ضوابط و شرايط تأسيس، فعاليت و انحلال دفتر خدمات الكترونيك قضايي مصوب ۱۳۹۲/۲/۲۶ رئیس قوه قضائیه ۱۳۹۲/۲/۲۶
از آیین‌نامه اجرايي قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۲/۲/۲۵ رئیس قوه قضائیه ۱۳۹۲/۲/۲۵
آیین‌نامه اجرايي قانون امور گمركی مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۶ هیئت‌وزیران ۱۳۹۱/۱۲/۶
از آئين دادرسي كار مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۷ وزارت کار و امور اجتماعی  ۱۳۹۱/۱۱/۷
 از راهبرد و اهداف برنامه پنجساله قوه قضائیه ۱۳۹۰/۹/۱۹
ساماندهی خدمات حقوقی در دستگاههای اجرایی ۱۳۸۹/۱/۲۵
از بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی در خصوص ساماندهی اقدامات اجرایی و پیگیری های قضایی برای مقابله مؤثر با مفاسد اقتصادی ۱۳۸۹/۱۶/۱
از آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی ۱۳۸۷/۶/۱۱
از شیوه نامه اجرایی نحوه ارشاد و رسیدگی به پروندههای مطالبه مهریه و اعسار ۱۳۸۵/۹/۹
از دستورالعمل حفاظت از اسناد، اطلاعات و ادله پروندههای قضایی ۱۳۸۵/۸/۲۱
شیوه نامه اجرایی فصل دوم دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی ۱۳۸۴/۷/۳۰
از آئیننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ۱۳۸۴/۹/۲۰
از اعطای پروانه کارشناسی به کارکنان سازمان ثبتاسناد و املاك کشور با دارا بودن سابقه خدمتی سی سال  ۱۳۸۱/۷/۱۵
از آییننامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات  ۱۳۸۱/۱۱/۹
مقرر نمودن مواردی بهمنظور نظارت مستمر بر حسن جریان امور دادگستریها و سازمان قضائی نیروهای مسلح در استانها،
جلب رضای مراجعان به واحدهای قضائی و فعال کردن انجمنهای حمایت زندانیان
 ۱۳۷۸/۹/۷
نظام نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق و نقل و انتقال آنان ۱۳۷۸/۸/۲۲
از آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن ۱۳۷۷/۱۰/۲۲
از آئیننامه امور زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور جمهوری اسلامی ایران ۱۳۶۱/۴/۱۴
 از آئیننامه اجرائی قانون استخدام قضات و منتقلین به وزارت دادگستری و شرایط کارآموزی ۱۳۵۹/۴/۲۴
از آییننامه استخدامی شهرداری تهران ۱۳۵۸/۸/۱۲
 از آئیننامه استخدامی شهرداریهای کشور ۱۳۵۴/۱۰/۲۹
بخشنامه وزارت دادگستری راجع به تجدید جلسه محاکمه ۱۳۲۶/۱۱/۴
 از آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و رسیدگی به شکایت بر طرز عمل و اقدامات اجرائی ۱۳۲۲
از آئیننامه راجع به قانون دعاوی اشخاص نسبت به املاك واگذاری ۱۳۲۱/۳/۱۲
نظامنامه دفتر و ضبط محاکم طهران ۱۳۷۸/۱۰/۱۵
 از دستور اداری راجع به فروش تمبر احکام ۱۳۶۵/۴/۳۱
دکمه بازگشت به بالا