مشاوران - آیین نامه و مصوبات

قوانین و مقررات مشاوران خانواده – فهرست آیین‌نامه‌ها و مصوبات

 

 عنوان  تاریخ تصویب
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی ۱۳۷۷/۲/۱۳
نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج کشور ۱۳۸۹/۱/۲۸
آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران ۱۳۸۶/۲/۲۷
مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران ۱۳۸۷/۷/۳
مجموعه قواعد و عادات متداوله مذهب مسیحی ارتدکس (روسی) مربوط به احوال شخصیه
تعلیمات کلیساهای ادونتيست روز هفتم در ایران در مورد احوال شخصیه ۱۳۸۷/۹/۲۲
احوال شخصیه و حقوق ارثیه کلیمیان ایران
احوال شخصیه جمعیت‌های کاتولیک ایران
مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری، رهبر مذهبی ارامنه با اصلاحات بعدی ۱۳۱۷/۸/۵

 

دکمه بازگشت به بالا