مشاوران - اسناد بالادستی

قوانین و مقررات مشاوران خانواده – فهرست اسناد بالادستی

 

 عنوان  تاریخ تصویب
از قانون اساسی ۱۳۵۸/۹/۱۲
سیاست‌های کلی خانواده (ابلاغی مقام معظم رهبری) ۱۳۹۳/۲/۳۰
سیاست‌های کلی جمعیت (ابلاغی مقام معظم رهبری) ۱۳۹۳/۲/۳۰
اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیــاست‌هــای تحکیـم و تعــالی آن (شورای عالی انقلاب فرهنگی) ۱۳۸۴/۵/۱۵
منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی (شورای عالی انقلاب فرهنگی) ۱۳۸۳/۶/۳۱
دکمه بازگشت به بالا