کارشناسی موافقت نامه ها

قانون موافقت‌نامه معاضدت قضايي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان مصوب۱۳۸۶/۱/۲۸ مجلس شوراي اسلامي

ماده ۷ – احضار شهود، زيان ديدگان، نمايندگان آن‌ها و كارشناسان

۱ – در صورت ضرورت شهود، زيان ديدگان، نمايندگان آن‌ها و كارشناساني كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سكونت دارند، می‌توانند براي تحقيقات اوليه يا محاكمه به قلمرو طرف متعاهدي كه پرونده در آنجا مطرح است احضار شوند.

۲ – شهود، زيان ديدگان، نمايندگان آن‌ها و کارشناسان كه بر اساس احضاريه تحويل داده‌شده به مراجع قضائي طرف درخواست شونده، در مراجع قضائي طرف متعاهد درخواست‌کننده حاضرشده‌اند، صرف‌نظر از تابعيتشان بابت هر عمل ارتكابي در كشور محل اقامتشان كه مربوط به قبل از تاريخ ورود به كشور طرف درخواست‌کننده باشد، قابل پيگرد ازلحاظ كيفري يا اداري نبوده و نمی‌توان آن‌ها را از اين بابت بازداشت يا مجازات كرد. اين اشخاص در رابطه با شهادت و اظهارنظر كارشناسي خود در پرونده‌های كيفري، قابل پیگرد كيفري يا اداري يا مجازات نمی‌باشند.

۳ ـ افراد مندرج در بند (۲) اين ماده چنانچه قلمرو كشور درخواست‌کننده را در عرض يك هفته بعدازاین كه مرجع قضائي تحقیق‌کننده اجازه خروج از كشور را به آن‌ها بدهد ترك نكنند، درحالی‌که قادر به ترك آنجا بوده‌اند، از حمایت‌های مقرر در اين ماده برخوردار نخواهند شد. مدت‌زمانی كه اين افراد نتوانند به دلايل خارج از اختيار خود قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده را ترك كنند جزء مهلت مقرر در اين بند محسوب نمی‌شود.

۴ – كارشناسان و در صورت درخواست، شهود، زيان ديدگان و نمايندگان آن‌ها كه توسط طرف متعاهد ديگر احضار شده‌اند، حق مطالبه مخارج سفر و اقامت در خارج و جبران عدم دريافت دستمزد در محل كار در ايام سفر را از مرجع احضار کننده دارند. علاوه بر اين كارشناسان می‌توانند براي انجام كارشناسي، حق‌الزحمه نيز دريافت كنند. مبالغي كه به شخص احضار شونده تعلق می‌گیرد، بايد در احضاريه قيد شود. در صورت درخواست احضار شوندگان، طرف متعاهد احضار کننده پیش‌پرداخت لازم براي تأمين هزينه سفر را پرداخت خواهد نمود.

۵ – احضار زيان ديدگان، شهود يا كارشناسان ساكن در قلمرو يكي از طرفين متعاهد توسط مرجع قضائي طرف متعاهد ديگر، نبايد همراه با تهديد به جلب در صورت عدم حضور در نهاد مذكور باشد.

دکمه بازگشت به بالا