کارشناسی موافقت نامه ها

قانون موافقت‌نامه دوجانبه در مورد كمك متقابل اداري براي اجرا صحيح قانون گمركي و براي جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان مصوب ۱۳۸۶/۴/۳۱ مجلس شوراي اسلامي

ماده ۱۰ –

۱ – بنا به درخواست، گمرك درخواست شونده می‌تواند مأمورين خود را با رضايت آن‌ها اجازه دهد تا به‌عنوان كارشناس نزد مقامات اداري طرف درخواست‌کننده و به‌عنوان كارشناس در مورد تخلف گمرك حضور يابند. اين مأمورين بايد مداركي را كه در ارتباط با مأموريت خود تهیه‌کرده‌اند ارائه دهند.

۲ – مطابق بند (۱) اين ماده، گمرك طرف درخواست‌کننده موظف است كه هرگونه اقدام لازم را براي حفاظت از جان مأمورين در طي اقامتشان در قلمرو آن گمرك به عمل آورد و هزینه‌های حمل‌ونقل و اقامت اين مأمورين بايد توسط گمرك، درخواست‌کننده تأمين شود.

۳ – درخواست اعزام مأمورين بايد به‌روشنی مشخص كند كه مأمور براي چه موردي و يا چه شرايط و تضميني بايد حضور يابد.

۴ – درخواست اعزام مأمورين بايد بر طبق مقررات طرف‌های متعاهد باشد.

ماده ۱۷ –

۱ – ادارات گمرك بايد از كليه دعاوي براي جبران هزینه‌های متحمل شده در اجرا اين موافقت‌نامه جز مخارج و مقرری‌های پرداخت‌شده به كارشناسان و همچنين هزینه‌های مترجمين متون و مترجمين هم‌زمان غير از كارمندان دولت، كه توسط گمرك درخواست‌کننده تقبل خواهد شد، صرف‌نظر نمايند.

۲ – درصورتی‌که براي اجرا درخواست، هزینه‌های زياد يا غيرمتعارف موردنیاز باشد، طرف‌های متعاهد به‌منظور تعيين شرايطي كه به‌موجب آن درخواست بايد اجرا شود و همچنين روشي كه به‌موجب آن هزینه‌ها بايد تقبل شود، مشورت خواهند كرد.

دکمه بازگشت به بالا