کارشناسی موافقت نامه ها

قانون موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان در مورد همكاري و كمك متقابل در مسائل گمركي مصوب ۱۳۸۵/۱۶/۱ مجلس شوراي اسلامي

ماده ۱۹ – هزینه‌ها

۱ – گمركات بايد از كليه دعاوي براي جبران هزینه‌هایی كه در اجرای اين موافقت‌نامه متحمل شده‌اند صرف‌نظر نمايند. مخارج و مقرری‌های پرداخت‌شده به كارشناسان و همچنين هزینه‌های مترجمين متون و مترجمين هم‌زمان غير از كارمندان دولت، توسط گمرك درخواست‌کننده تقبل خواهد شد.

۲ – درصورتی‌که براي اجراي درخواست، هزینه‌ها زياد يا غيرمتعارف بوده يا باشد، طرف‌های متعاهد به‌منظور تعيين شرايطي كه به‌موجب آن درخواست بايد اجرا شود و همچنين روشي كه به‌موجب آن هزینه‌ها بايد تقبل شود، مشورت خواهند كرد.

[۱] . مواد مذکور ذیل این عنوان در سایر موافقت‌نامه‌های بین‌المللی با همین محتوا بیان‌شده‌اند. موافقت‌نامه كمك متقابل اداري براي اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان، موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ايتاليا در مورد كمك متقابل اداري براي جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي – دولت جمهوری صربستان و دولت جمهوری مونه نگرو-دولت کشور قطر.

دکمه بازگشت به بالا