کارشناسی موافقت نامه ها

قانون موافقت‌نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي مصوب ۱۳۸۵/۱۶/۱ مجلس شوراي اسلامي

ماده ۱۴ – خدمات شخصي مستقل

۱ – درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای يا ساير فعالیت‌های مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود مگر آنكه اين شخص به‌منظور ارائه فعالیت‌های خود به‌طور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد كه در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود.

۲ – اصطلاح «خدمات حرفه‌ای» به‌ویژه شامل فعالیت‌های مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي، آموزشي و همچنين فعالیت‌های مستقل پزشكان، مهندسان، كارشناسان وكلاي دادگستري، معماران، دندان‌پزشکان و حسابداران می‌باشد.

[۱] . جهت مشاهده موافقت‌نامه‌ها مشابه ر.ک: موافقت‌نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان – دولت جمهوری بلغارستان- دولت پادشاهی بحرین- دولت جمهوری لهستان-دولت سلطنتی عمان-رومانی- سودان- قبرس-کویت-الجزایر-آذربایجان-سنگال-اسلوونی

دکمه بازگشت به بالا