قوانین و مقررات کارشناسی قوانین

 قانون مالیات‌های مستقيم مصوب  مجلس شوراي اسلامي

تبصره ماده ۴۶ (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) – از اوراق و مدارك زير به شرح مقرر در اين تبصره حق تمبر اخذ می‌شود:

۱۱ – از جواز تأسيس، كارت شناسايي واحدهاي توليدي و معدني، كارت بازرگاني، پروانه وكالت و كارشناسي و ساير پروانه‌های کسب‌وکار، بابت صدور مبلغ یک‌صد هزار (۱۰۰۰۰۰) ريال و بابت تجديد آن‌ها مبلغ پنجاه‌هزار (۵۰۰۰۰) ريال.

دکمه بازگشت به بالا