قوانین و مقررات کارشناسی قوانین

قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس

ماده ۷ – قضات، كاركنان دادگستري، وكلا و مشاوران حقوقي، كارشناسان رسمي دادگستري و كاركنان نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي اطلاعاتي تا زماني كه در سمت‌های شغلي خود هستند حق عضويت در شورا را ندارند.

ماده ۴۰ – چنانچه اعضاي شورا در آزمون استخدام قضات، وكالت دادگستري، مشاور حقوقي يا كارشناس رسمي دادگستري پذيرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همكاري با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأييد رئیس‌کل دادگستري استان برسد مدت كارآموزي آنان به نصف تقليل می‌یابد.

تبصره – در صورت شركت اعضاء و كاركنان شوراهاي حل اختلاف موضوع اين ماده در آزمون‌های استخدام اداري دادگستري از بيست درصد (۲۰%) سهميه استخدام برخوردار و مدت خدمت آنان با تأييد رئيس شوراي حل اختلاف استان از شرايط سني كسر و همچنين اين مدت در صورت وجود سابقه قبلي مبني بر پرداخت حق بيمه مطابق مقررات مربوطه، جزء سنوات خدمت آنان محسوب می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا