قوانین و مقررات کارشناسی قوانین

قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب مجلس شوراي اسلامي

ماده ۱۷ ـ نظر اوليه افسران كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي در حكم نظر كارشناسان رسمي است. چنانچه به نظر قاضي رسیدگی‌کننده، نظر كارشناسي مبهم و يا ناقص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان كارشناس و يا كارشناس ديگر ارجاع می‌گردد و در صورت مغايرت نظر كارشناس با اوضاع‌واحوال مسلم قضيه و يا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوي، موضوع به هیئت كارشناسي مطابق مقررات آئين دادرسي دادگاه‌های عمومي و انقلاب ارجاع خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا