قوانین و مقررات کارشناسی قوانین

 قانون داوري تجاري بین‌المللی مصوب  مجلس شوراي اسلامي

ماده ۲۵ – ارجاع امر به كارشناس

«داور» می‌تواند در مواردي كه لازم بداند موضوع را به كارشناسي ارجاع و مقرر كند كه هرکدام از طرفين هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختيار كارشناس قرار دهد و موجبات دسترسي وي را به مدارك مربوط، كالا، يا ساير اموال براي انجام بازبيني فراهم آورد، مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند.

در صورت درخواست يكي از طرفين و يا درصورتی‌که «داور» لازم بداند كارشناس بايد پس از تقديم گزارش كتبي، در جلسه استماع نيز شركت كند و به سؤالات پاسخ بگويد، طرفين نيز می‌توانند به‌منظور اداي شهادت در خصوص نكات مورد اختلاف، كارشناس يا كارشناساني را به‌عنوان شاهد خود معرفي كنند.

دکمه بازگشت به بالا