قوانین و مقررات کارشناسی قوانین

قانون حفاظت از درياها و رودخانه‌های قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي مصوب  مجلس شوراي اسلامي

ماده ۱۶ ـ مرتكبان آلودگي عمدي با حصول شرايط زير مجازات نمی‌شوند:

الف- ايجاد آلودگي براي رفع خطر از كشتي، نفت‌کش يا تأسيسات نفتي و يا نجات جان اشخاص ضروري باشد.

ب- خطر به‌صورت عمدي ايجاد نشده باشد.

ج- ميزان آلودگي با خطري كه نفت‌کش، كشتي، شناور، تأسيسات نفتي يا جان اشخاص را تهديد می‌کرده است، متناسب باشد.

د- پس از وقوع آلودگي، فوراً اقدامات لازم را به‌منظور جلوگيري از گسترش و رفع آثار آن انجام داده باشند.

تبصره ۱ ـ چنانچه تخليه يا نشت نفت از تأسيسات نفتي درنتیجه حوادث غيرمترقبه باشد، مسئولان ذی‌ربط مشروط بر آنکه قبل از آلودگي اقدامات احتياطي كافي و پس از آلودگي اقدامات فوري لازم را به‌منظور جلوگيري از گسترش و رفع آثار آن انجام داده باشند، مجازات نمی‌شوند.

تبصره ۲ ـ (اصلاحي ۳۱/۰۳/۱۳۹۰) تشخيص موارد فوق‌الذکر و همچنين بررسي احراز تناسب اقدامات با خطرات، مؤثر بودن اقدامات انجام‌شده با ميزان خطر و ميزان خسارات و صدمات احتمالي جاني كه منجر به اين اقدامات شده، بر عهده هیئت كارشناسي سه‌نفره‌ای خواهد بود كه با پيشنهاد رئيس سازمان بنادر و دريانوردي و حكم وزير راه و شهرسازي تعيين و منصوب می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا