قوانین و مقررات کارشناسی قوانین

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب كميسيون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي

ماده ۸۸ (اصلاحي ۲۶/۰۷/۱۳۸۴)- در اجراي وظايف اجتماعي دولت به‌ویژه تكاليف مذكور در اصول بيست و نهم (۲۹) و سی‌ام (۳۰) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به‌منظور منطقي نمودن حجم و اندازه دولت و كاهش تدريجي اعتبارات هزینه‌ای و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشاركت بخش غيردولتي و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهاي عمومي با رعايت اصول سوم (۳)، بيست و نهم (۲۹) و سی‌ام (۳۰) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مصالح عامه، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتي كه عهده‌دار ارائه خدمات اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و رفاهي از قبيل آموزش فني و حرفه‌ای، آموزش عمومي، تربیت‌بدنی، درمان، توان‌بخشی، نگهداري از سالمندان، معلولين و كودكان بی‌سرپرست، کتابخانه‌های عمومي، مراكز فرهنگي و هنري، خدمات شهري و روستایی، ایران‌گردی و جهانگردي می‌باشند مجازند براي توسعه كمي و كيفي خدمات خود و كاهش حجم تصدی‌های دولت بر اساس مقررات و ضوابط اين ماده اقدامات ذيل را انجام دهند:

د – در اجراي بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دستگاه‌های مشمول اين ماده مجازند مراكز و واحدهاي خدماتي، اجتماعي و رفاهي موجود و يا نیمه‌تمام خود را به‌صورت اجاره به اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع‌بند (الف) واگذار نمايند.

تبصره ۴ – تعيين ميزان اجاره و قیمت‌گذاری كليه اموال منقول و غيرمنقول در واحدهاي مشمول اين بند با لحاظ نمودن كاربري آن‌ها بر اساس متوسط نظر سه نفر كارشناس رسمي دادگستري صورت می‌گیرد.

دکمه بازگشت به بالا