قوانین و مقررات کارشناسی قوانین

قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام

ماده ۲۷ ـ كليه گواهینامه‌های صادره از سوي مؤسسات گواهي كننده و بازرسي كننده، كارشناسان رسمي استاندارد، آزمایشگاه‌های آزمون و بر سنجی تأييد صلاحيت شده از سوي سازمان در رابطه با تطبيق ويژگي كالاها و خدمات با استانداردهاي مربوطه، به‌عنوان كارشناسي رسمي موردقبول كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مراجع قضائي تعيين می‌شود.

تبصره ـ كارشناسان مندرج در اين ماده بايد از شرايط امانت‌داری و وثاقت برخوردار باشند.

دکمه بازگشت به بالا