قوانین و مقررات کارشناسی قوانین

 قانون اراضي شهري مصوب مجلس شوراي اسلامي

ماده ۱۴ – از تاريخ تصويب اين قانون هرگونه تصرف و تجاوز به اراضي شهري متعلق يا منتقل‌شده به دولت و شهرداری‌ها يا احداث هرگونه بنا و يا هرگونه نقل و انتقالات به‌موجب اسناد عادي يا رسمي و تفكيك و افراز آن اراضي و يا هرگونه عملي برخلاف اين قانون جرم شناخته می‌شود، از زمين مزبور خلع يد شده و آثار تجاوز رفع می‌گردد و مرتكبين و واسطه‌ها و اشخاصي كه در اين اعمال دخالت داشته باشند هر يك علاوه بر پرداخت ضرر و زيان وارده طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري به مدت پنج سال از انجام هرگونه معاملات اموال غیرمنقول در سراسر ايران محروم می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا