اخبار حقوقی و قضایی

صلاحیت‌های رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح افزایش یافت

بر اساس اجازه مقام معظم رهبری و منطبق با تبصره یک ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت‌های رسیدگی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح افزایش یافت.

بنا به اعلام اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، طبق اجازه مقام معظم رهبری که به موجب نامه دفتر معظم‌له به شماره ۱۳۷۵۲/۱/م در تاریخ ۲۱ مرداد سال جاری ابلاغ شده و نامه رئیس قوه قضاییه به شماره ۱۰۰/۸۷۲۲۱/۹۰۰۰ در تاریخ ۱۴ مرداد سال جاری، صلاحیت‌های رسیدگی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در پنج بند توسعه یافته است.

براساس این گزارش، همه جرایم امنیتی مرتبط با خدمت برای نیرو‌های مسلح، از ناحیه کارکنان قراردادی و یا کسانی که به طور موقت در خدمت نیرو‌های مسلح، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته که مشمول مقررات نیرو‌های مسلح نیستند، جرایم مرتبط با اطلاعات طبقه‌بندی‌شده نیرو‌های مسلح، از ناحیه اشخاصی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نسبت به تأمین تجهیزات و تسلیحات نیرو‌های مسلح همکاری دارند، جرایم امنیتی کارکنان نیرو‌های مسلح، مرتبط با زمان اشتغال تا پنج سال پس از پایان خدمت، تمام جرایم مرتبط با سلاح و مهمات توسط کارکنان شاغل در نیرو‌های مسلح و جرایم مرتبط با انجام وظایف خاص حفاظتی و انتظامی کارکنان یگان‌های حفاظت دستگاه‌های اجرایی در صلاحیت‌های رسیدگی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح قرار گرفت.

این مصوبه روز پنجشنبه ۲۴ مهر در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

بر اساس تبصره یک ماده ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرایمی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده‌اند در دادگاه‌ها و دادسرا‌های سازمان قضایی نیرو‌های مسلح رسیدگی شود، مادامی که از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است.

صلاحیت‌های رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح افزایش یافت

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا