اخبار مرکز

رویداد تصمیم سازان آینده چالشی برای حل مسائل نظام خدمات حقوقی، قضائی و کارشناسان رسمی کشور

رویداد تصمیم سازان آینده چالشی برای حل مسائل نظام خدمات حقوقی، قضائی و کارشناسان رسمی کشور

 

 ۲۱۰ میلیون ریال جایزه نقدی برای تیم ها و نفرات برتر

جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به نشانی زیر مراجعه نمایید؛
Judiciarybar.ir/Fdm

دکمه بازگشت به بالا