قوانین و مقررات وکالت

رعايت شئون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۴۱/۵/۱۵ وزیر دادگستری

نظر به اينكه رعايت شئون و احترام وکلا دادگستري كه در احقاق حق و اجرا عدالت نزد مراجع قضايي انجام‌وظیفه می‌نمایند به نحو مؤثري موجب پيشرفت امور مربوط به دادگستري و تحكيم قوه قضائيه می‌گردد لذا بدین‌وسیله توجه عمومي آقايان قضات دادگستري به اين موضوع جلب می‌گردد كه در حفظ رعايت شئون آقايان وکلا دادگستري مراقبت دقيق معمول و ترتيبي اتخاذ نمايند كه در موقع مراجعه به مراجع قضايي و انجام وظايف قانوني خود از احتراماتي كه لازمه شغل آنان است كاملاً برخوردار گردند.

دکمه بازگشت به بالا