اخبار مرکز

راه اندازی نخستين دپارتمان حقوق ورزشی در ايران

راه اندازی نخستين دپارتمان حقوق ورزشی در ايران

 

مراسم افتتاحیه دپارتمان تخصصی حقوق ورزشی کشور در مرکز وکلا با حضور ریاست مرکز دكتر بهادری جهرمی ، محسن بزرگی، ایمان حسین پور شرفشاد، رامتین قانع و هورمزد یعقوبی نژاد به عنوان دبیر دپارتمان حقوق ورزشی برگزار شد.
در این نشست که با حضور فعالان عرصه حقوق ورزشی از جمله حمید رضا حق شناس، هوشنگ نصیرزاده و احمد محمد ولی همراه بود، جنبه های گوناگون فعالیت این دپارتمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دكتر بهادري در اين مراسم با بيان اينكه متاسفانه در حوزه ورزش حرفهای هم شكست در محاكم بين المللي براي ما عادي شده، گفت: ما از دو منظر به اين موضوع مي توانستيم نگاه كنيم؛ يك منظر استفاده از توان حقوق دولتي و يك منظر استفاده از توان حمايت مردمي براي حل مشكلات ورزشي ما بود. استفاده از نهادهاي مردمي در اين زمينه بسيار موثرتر است و در نتيجه ما در حوزه وكالت تخصصي در اين زمينه فعال شديم؛ در همين راستا هم اين دپارتمان ورزشي تاسيس شد.

باشگاههاي مختلف ورزشي، فدراسيون ها و دانشگاهها از نهادهايي هستند كه دپارتمان تخصصی حقوق ورزشی با آنها ارتباط برقرار كرده و قرار شده كه در عرصه وكالت و كارشناسي رسمي به عنوان اولين مرجع ملي حقوق ورزشي به آنها خدمات دهي كند

 

دکمه بازگشت به بالا