اخبار مرکز

راه اندازی دادگاه های بدوی انتظامی در ۱۱ استان‌کشور

راه اندازی دادگاه های بدوی انتظامی در ۱۱ استان‌کشور

 

در راستای سیاست های تمرکززدایی و گسترش دادسرا و دادگاه های انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران حانواده قوه قضائیه، طی جلسه ای با حضور دکتر بهادری جهرمی، رییس محترم‌ مرکز، دادگاه بدوی انتظامی در ۱۱ استان‌کشور راه اندازی شد.

در همین راستا دکتر رئوف، دادستان محترم انتظامی مرکز گفت:طی نشستی که ریاست محترم‌مرکز نیز در آن حضور داشتند از قضات این ۱۱ استان دعوت به عمل آمد و با رعایت پروتکل های بهداشتی پیرامون مسائل مختلف انتظامی نظیر نحوه رسیدگی انتظامی، نحوه صدور قرار، تشریفات ارسال پرونده به دادگاه انتظامی، معرفی دادسرای انتظامی مرکز و بحث و تبادل نظر شد.

وی با اشاره به استانهای راه اندازی شده گفت: استانهای بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی، یزد، کرمان، گلستان، مرکزی، قم، کردستان و هرمزگان در این برهه ی زمانی راه اندازی شده اند و در ادامه راه اقدامات سایر استانها نیز انجام خواهد شد.

دکتر رئوف در ادامه گفت: این اقدام تحولی مرکز با حمایت و پشتیبانی آیت الله رئیسی، مجموعه حوزه ریاست قوه قضاییه و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه به جهت بررسی و ابلاغ احکام قضات محترم این ۱۱ استان که همگی از قضات بالارتبه، با تجربه و دارای مناصب قضایی مهم هستند صورت گرفت. لذا از زحمات این عزیزان و رییس محترم مرکز باید نهایت تشکر را به عمل آورد.

وی در پایان‌گفت زین پس بعد از انجام تشریفات قانونی در دادسرای انتظامی استانها، پرونده ها به دادگاه بدوی انتظامی استان ارسال و رای صادر خواهد شد و فقط در صورت درخواست تجدید نظر به تهران ارسال میگردد.

 

 

دکمه بازگشت به بالا