Uncategorized

دکتر بهادری جهرمی در همایش نقش حقوقدانان، وکلا و کارشناسان رسمی در گام دوم انقلاب

 رضایت مردم از دستگاه قضایی در گرو اتقان، سرعت و سلامت در صدور آرای قضایی است که این سه با توجه به حجم پرونده های موجود نیازمند کمک وکلا و کارشناسان رسمی است.

دکمه بازگشت به بالا