اخبار مرکز

دفتر ارتباط با صنعت مرکز وکلا راه اندازی شد

مرکز وکلا به خط مقدم جهاد اقتصادی رسید

با حضور رئیس مرکز ، معاونت دادستانی کل کشور، مسئولان خانه صنعت و معدن و مسئولان وزارت صمت در محل سالن بیمه ایران، دفتر ارتباط با صنعت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به منظور ارائه گسترده خدمات حقوقی به جامعه صنعتی کشور افتتاح شد.

دفتر ارتباط با صنعت برای ایفای نقش خود در نهادهای مربوطه، داراری کارگروهها و دپارتمانهای متعددی از قبیل بانکی، گمرکی و … است. ارتباط با قوای سه گانه و حضور در بخشهای فنی – صنعتی از اهم اقدامات دفتر ارتباط با صنعت است.

فعالیتهای دفتر ارتباط با صنعت محورهای زیر را شامل میشود:

راه اندازی کلینیک های تخصصی حقوقی و کارشناسی در شهرک های صنعتی کشور

شناسایی، آموزش، صدور گواهی و معرفی وکلای متخصص در حوزه های تجاری، مالیاتی، بانکی، قراردادی، گمرکی و …

خدمات معاضدت حقوقی به واحدهای تولیدی ورشکسته و در حال مصادره

خدمات مشاوره حقوقی و کارشناسی در امور مالی، مالیاتی، ثبتی، ارزشگذاری و …

خدمات مذاکره و تنظیم قراردادهای تجاری، سرمایه گذاری، مشارکت و … در سطح داخلی و بین‌المللی

خدمات حقوقی بین المللی جهت حمایت از بازرگانان، شرکت های حمل و نقل و … در خصوص تعهدات و تخلفات طرف‌های خارجی

خدمات داوری تخصصی در جهت قضا زدایی و رسیدگی اصولی و تخصصی به اختلافات واحدهای تولیدی و صنعتی در دیوان داوری صنعت مرکز

آسیب شناسی قوانین و مقررات موجود و همکاری تقنینی در جهت تدوین قوانین و مقررات دقیق، اصولی و کارشناسانه

دکمه بازگشت به بالا