قوانین و مقررات وکالت

دستور آیین سوگند وکلای عدلیه مصوب ۱۳۱۵/۱/۱۸ وزیر عدلیه

وزارت عدليه نظر به ماده ۲۴ قانون وكالت و ماده ۱۶ نظامنامه اجرا قانون وكالت مقرر می‌دارد:

ماده ۱ ـ در حوزه‌ای كه قانون وكالت اجراشده باشد وکلا آن حوزه در حضور هيئتي كه در ماده ۲ مقرر است طبق ماده ۱۵ نظامنامه اجرا قانون وكالت سوگند ياد خواهند نمود.

ماده ۲ ـ هيئت مندرج در ماده ۱ مركب از رئيس و مدعی‌العموم دیوان عالی تميز و رئيس محكمه علي انتظامي و رئيس و مدعی‌العموم استيناف و رئيس و مدعی‌العموم بدايت در مركز رئيس و مدعی‌العموم استيناف و رئيس و مدعی‌العموم بدايت و یک نفر از امناء صلح محدود در مقر حوزه‌های استيناف ولايات.

رئيس و مدعی‌العموم بدايت و یک نفر از امناء صلح يا اعضاء علی‌البدل يا يكي از مستنطقين به انتخاب رئيس عدليه با رعايت تقدم رتبه براي مقر حوزه‌های ابتدائي.

ماده ۳ ـ محل و روز و ساعت حضور براي مراسم سوگند از طرف اداره وكالت تعيين و به اعضاء هيئت و وکلا عدليه اطلاع داده می‌شود.

ماده ۴ ـ اعضاء هيئت بالباس رسمي قضاوت و وکلا عدليه بالباس مخصوص به‌نحوی‌که در نظامنامه لباس وكالت مقرر است بايد حاضر شوند.

ماده ۵ ـ جلسه سوگند علني است.

ماده ۶ ـ وکلا به ترتيب درجه و رعايت حروف تهيجي نام خانوادگي يكان يكان يا دسته‌دسته (دسته عبارت از ۳ الي ۵ نفر است) به تشخيص رئيس هيئت سوگند ياد می‌نمایند.

ماده ۷ ـ سوگندنامه در موردي كه وکلا يكان يكان سوگند ياد نمايند به‌وسیله خود وكيلي كه سوگند ياد می‌نماید قرائت می‌شود و در موردي كه تشخيص بشود كه دسته‌دسته مراسم مزبور بايد به عمل آيد به طريق ذيل رفتار خواهد شد:

متن سوگندنامه از طرف يكي از وکلا درجه اول به تشخيص رئيس هيئت قرائت می‌شود سپس عده‌ای كه سوگند ياد می‌نمایند دست راست خود را بلند كرده عبارت ذيل را به صداي بلند ادا می‌نمایند «به همين مراتب سوگند ياد می‌کنم» پس‌ازآن ذيل سوگندنامه را امضاء مي‎كنند.

ماده ۸ ـ بلافاصله پس از مراسم سوگند اسامي اشخاصي كه سوگند ياد نموده‌اند ضمن صورت‌مجلس به اداره وكالت اطلاع داده می‌شود.

ماده ۹ ـ رئيس اداره وكالت در مركز و نمايندگان اداره وكالت در ولايات مأمور اجراي اين آئين هستند.

 

دکمه بازگشت به بالا