کارشناسی-مقررات-جدید

دستورالعمل پيگيري اجراي سیاست‌های كلي اقتصاد مقاومتي در قوه قضاييه مصوب۱۳۹۶/۶/۲۹ رئيس قوه قضائيه

ماده ۳ وظايف ستاد مركزي عبارت است از: ۱ ـ برنامه‌ریزی ۲ – نظارت و پيگيري اقدامات ناظر به اجراي سیاست‌های اقتصاد مقاومتي در قوه قضائيه ۳ – ايجاد هماهنگي ميان مسئولين و نمایندگی‌های قوه قضائيه در حوزه اقتصادي، حمایت‌های حقوقي، قضايي از فعالیت‌های اقتصادي مجاز و مشروع در سطح ملي ۴ – حمایت‌های لازم جهت رفع مسائل و مشكلات حقوقي، قضايي سرمایه‌گذاری و ايجاد هماهنگي و انسجام در امور مشاوره، كارشناسي و داوري مربوط به دعاوي و اختلافات پرونده‌های تجاري و اقتصادي.

ماده ۱۹ – وظايف ستاد استاني عبارت است از:

ت – ايجاد هماهنگي در فعاليت هیئت‌های مشاوره، كارشناسي و داوري متشكل از اعضاي اتاق‌های بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي و تعاون در جهت رفع اختلاف سرمایه‌گذاران.

دکمه بازگشت به بالا